Pressmeddelande, 

Utskottets betänkande färdigt

Reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 framskrider raskt

Arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna 1.1.2025. Offentlig service som stöder ökad sysselsättning och företagens tillväxt blir genom reformen en del av kommunernas sysselsättnings- och livskraftsuppgifter. Reformen framskrider enligt tidsplanen i riksdagen. Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet har färdigställt ett betänkande om lagstiftningen om reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024. Det godkända betänkandet tas som följande upp till behandling i plenum i riksdagen.

- Reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 framskrider raskt och enligt tidtabellen. Därmed kommer beredningen i kommunerna nu i gång. De arbets- och näringstjänster som överförs till kommunerna gör det möjligt att effektivare än tidigare främja sysselsättningen, tillgången på kompetent arbetskraft och företagens tillväxt, säger Kommunförbundets vice verkställande direktör Timo Reina.

Kommunförbundet hjälper kommunerna att bereda och genomföra reformen

Tidtabellen för beredningen är snäv, men Kommunförbundet ger kommunerna ett omfattande stöd medan reformen framskrider. Under våren utarbetar vi avtalsmallar och omfattande infopaket om de delområden som är centrala för reformen. Dessutom inleder vi genast efter riksdagsbehandlingen en serie webbinarier om arbets- och näringstjänsterna 2024 för att kommunerna snabbt ska få så mycket information som möjligt som stöd för beredningen och diskussionen.

- Vi ger kommunerna stöd för att bereda och genomföra reformen. Vårt mål är att skapa förutsättningar för samarbete och att bygga upp en grund för det nya genom att utnyttja det kommunala ekosystemet, säger Kommunförbundets utvecklingschef Erja Lindberg.

Som bäst utarbetas också en handbok för det genomförandeprogram som bereds nationellt under ledning av Arbets- och näringsministeriet. Handboken publiceras på en kickoff i april.

Viktiga länkar:

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Mindre byråkrati, mer fungerande tjänster

Men vilka normer kunde avvecklas? Samla in onödiga normer nu i november och december 2023! Kommunförbundet manar alla städer och kommuner  till insamling av normer som kunde avvecklas. Läs mera.