Pressmeddelande, 

Tävlingen Finlands aktivaste kommun inleds för troligen sista gången

I tävlingen Finlands aktivaste kommun, som nu ordnas för sjätte gången, söks en kommun som på ett övergripande sätt främjat kommuninvånarnas motions- och idrottsmöjligheter. Tävlingen ingår i den riksomfattande Idrottsgalans officiella priskategorier och ordnas av Kommunförbundet i samarbete med Undervisnings- och kulturministeriet.

Kommunerna har en viktig roll i främjandet av invånarnas aktiva livsstil

Denna gång är temat för tävlingen ”Kommunerna för vardagsmotion”. Utmaningen med alltför lite fysisk aktivitet kan inte lösas enbart med de åtgärder och tjänster som idrottsväsendet erbjuder, även om de utgör en bra grund för främjandet av en aktiv livsstil. Invånarnas fysiska aktivitet kan främjas med olika former av service ochlösningar i närmiljön. För att förmå kommuninvånarna att röra på sig mer behövs insatser från alla förvaltningsområdena.

– Kommunerna har en viktig roll i främjandet av invånarnas fysiska aktivitet och en aktiv livsstil för alla. Olika strukturer och tjänster som stöder användningen av dem samt främjandet av medborgaraktioner gör det möjligt för alla invånare att röra på sig. Kommunerna utför ett viktigt arbete då de främjar jämställdhet och likabehandling inom idrotten, säger Kommunförbundets utvecklingschef Mari Ahonen-Walker. 

Kommunernas goda arbete synliggörs

Med tävlingen Finlands aktivaste kommun vill Kommunförbundet synliggöra det mångsidiga och goda arbete som kommunerna gör för att få invånarna att röra på sig mer och för att främja välmåendet. Med tävlingen lyfter man fram god praxis som kan spridas till hela kommunsektorn.

Anmälan till tävlingen

Tävlingen är öppen, avgiftsfri och riktar sig till alla kommuner. Tävlingen pågår från 7.8. till 30.9.2023 klockan 12:00. Försenade bidrag behandlas inte. Tävlingens tre finalister offentliggörs i december och vinnaren får en UNO-pokal vid Idrottsgalan i januari 2024. 

Man deltar i tävlingen genom att fylla i anmälningsblanketten på adressen https://link.webropol.com/s/suomenliikkuvinkunta2023

Närmare upplysningar:

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe