Pressmeddelande, 

Finlands aktivaste kommun är Björneborg

I Björneborg har man lyft fram den dagliga aktiviteten på hedersplats och satsat beundransvärt systematiskt på sina idrottsplatser. Staden vid havet som satsat på aktivitet i vardagen utsågs till Finlands aktivaste kommun under Idrottsgalan torsdagen den 11 januari.

– Denna seger är resultatet av många års arbete. Hela staden deltar i satsningen, för var och en tänker på hur det egna arbetet kunde öka invånarnas aktivitet. Vi är mycket stolta och glada över utmärkelsen, säger Björneborgs stadsdirektör Lauri Inna.

I Björneborg erbjuds stöd för personer i alla åldrar att ta till sig en aktiv livsstil. Björneborgs modell för motionsfrämjande samt det avgiftsfria ungdomspasset har på ett framgångsrikt sätt stött barnens och de ungas dagliga fysiska aktivitet. Björneborgs stad sporrar också sin personal att röra på sig. Terrängcyklar som kan lånas på biblioteket och principen om att betala vad du vill sporrar invånarna att prova på nya aktiviteter. 

– Björneborg har med långsiktig planering sett till att alla i kommunen ska ha möjlighet till ett aktivt liv, säger Kommunförbundets utvecklingschef Maria Salenius.

Kommunerna för vardagsmotion

I tävlingen söktes denna gång en kommun som främjat invånarnas aktivitets- och motionsmöjligheter på bred front. 

– Kommunerna har en viktig roll i främjandet av invånarnas fysiska aktivitet. Utöver idrottsväsendets tjänster och åtgärder kan invånarnas fysiska aktivitet stödjas på olika sätt i närmiljön och i flera kommunala tjänster, säger Salenius.

Tävlingen Finlands aktivaste kommun ordnades i år för sjätte gången, och det är ett samarbete mellan Kommunförbundet, Undervisnings- och kulturministeriet samt Idrottsgalan. 

– Finlands aktivaste kommun synliggör det viktiga arbete som kommunerna utför i främjandet av fysisk aktivitet och en aktiv livstil, Samtidigt lyfter tävlingen fram god praxis som alla kommuner kan ta del av och använda, säger Salenius.

Det slutliga valet av Finlands aktivaste kommun gjordes av Idrottsgalans breda jury, som består av mer än 300 representanter för olika samhällssektorer i Finland.

Mer information:

Maria Salenius, utvecklingschef, Kommunförbundet, tfn 050 561 0466

Timo Räikkönen, sakkunnig i frågor som gäller ungdomar och idrott, Kommunförbundet, tfn 050 583 3988

Lauri Inna, stadsdirektör, Björneborg, tfn 040 764 4711

Petteri Lahti, chef för idrotts- och ungdomsenheten, Björneborg, tfn 044 701 0189

 

Läs mer om dessa teman