Allt fler städer och kommuner leds av kvinnor – på nittiotalet var 92 procent av kommundirektörerna fortfarande män

Man behöver inte gå särdeles långt tillbaka i tiden om man vill bli påmind om ojämställdheten mellan könen i ledande positioner. Ännu år 1997 var hela 92 procent av alla kommun- och stadsdirektörer män. I dag på internationella kvinnodagen 8.3.2024 leds var tredje kommun eller stad av en kvinna, och av alla kommundirektörer som valdes under 2023 var nästan hälften kvinnor.

– Ett av de största hindren för att kvinnor ska söka platsen som kommundirektör är sannolikt kvinnorna själva: självkritiken bromsar upp kvinnors iver över att söka sig till kommunledningen. Kvinnor borde ta mer mod till sig och ge sig in i ansökningsprocesserna, säger forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom vid Kommunförbundet.

Den offentliga kritik som ofta förekommer i valprocessen och i uppgiften som kommun- eller stadsdirektör kan göra kvinnor mer tveksamma än män.

– Kvinnor verkar också kräva en hel del kompetens och kunnande av sig själva innan de söker sig till ledande positioner. Attityder förändras långsamt: tidigare har det inte funnits så många uppmuntrande exempel på kvinnor i ledande positioner som i dag, säger Pekola-Sjöblom. - I dagsläget finns det lyckligtvis många goda förebilder.

Kvinnliga kommundirektörer känner sig mer stressade och otillräckliga

Jämfört med sina manliga kollegor upplever kvinnliga kommundirektörer mer stress i arbetet. Det framgår av en arbetshälsoundersökning som gjordes bland kommundirektörer år 2022.

Kvinnliga kommundirektörer känner oftare än män att de försummar hemmet på grund av sitt arbete. Därtill berättar kvinnor betydligt oftare att de upplevt trakasserier eller hot i arbetet.

Kvinnliga kommundirektörer uppger också oftare än manliga att de är oroliga för olika utmanande samhällsfenomen. Den egna kommunens ekonomiska situation och den offentliga debatten var till exempel frågor som oroade betydligt fler kvinnliga än manliga kommundirektör, enligt enkäten ”Hur pulserar din kommun” som gjordes i årsskiftet 2023–2024.

Beslutsfattandet behöver både kvinnor och män

För kommunens del spelar det ingen roll vilket kön kommundirektören har – eller det borde i alla fall inte göra det – huvudsaken är att den mest lämpliga och kompetenta av de sökande väljs.

– Faktorer som är viktigare än kön är bland annat personlighet, samarbetsförmåga, förmåga att se helheter och arbetserfarenhet. Både i beslutsfattandet och beredningen är det i vilket fall som helst önskvärt med både kvinnliga och manliga perspektiv, sammanfattar forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom.

Kvinnliga kommun- eller stadsdirektörer kan också vara utmärkta förebilder för barn.

– Kvinnor som syns i ledande positioner i hemkommunen är en bra förebild och uppmuntran för barn och ungdomar. Kvinnliga kommundirektörer uppmuntrar flickor och unga kvinnor att tro på sig själva och se sina möjligheter att sikta på ledningsuppgifter.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.