Informationsprodukter och informationstjänster

Våra informationsprodukter och informationstjänster erbjuder information om och för kommunerna. På detta sätt stöder vi kommunledningens och de sakkunnigas beslutsfattande och verksamhet som baserar sig på kunskap, bred förståelse och data. 

Våra informationsprodukter och informationstjänster består av  

  • analyser och datamaterial 
  • verktyg och verksamhetsmodeller samt 
  • publikationer. 

Vi publicerar och distribuerar också allmän information om kommunerna för alla som är intresserade av kommuninformation.