Ett nätverk för hållbarhetsfrågor i kommunerna

Hållbarhetsforum

logo

Hållbarhetsforum är Kommunförbundets svenskspråkiga nätverk för hållbar utveckling i kommunerna. Nätverket samlar kommunala tjänstepersoner och förtroendevalda som arbetar med och/eller är intresserade av hållbarhetsfrågor.

Nätverket koordineras av sakkunnig Mattias Lindroth.

Anmäl dig som medlem i nätverket på webblanketten.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman