Ett nätverk för hållbarhetsfrågor i kommunerna

Hållbarhetsforum

logo

Hållbarhetsforum är Kommunförbundets svenskspråkiga nätverk för hållbar utveckling i kommunerna. Nätverket samlar kommunala tjänstepersoner och förtroendevalda som arbetar med och/eller är intresserade av hållbarhetsfrågor.

Nätverket har under 2021-2022 arrangerat fyra webbinarier med sammanlagt närmare 400 deltagare där kommunernas hållbarhetsarbete har belyst ur olika aspekter. 

Hållbarhetsforum fortsätter under 2023. 

Nätverket koordineras av utvecklingschef Emilia Mattsson Nortamo.

 

Anmäl dig som medlem i nätverket på webblanketten.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman