Pressmeddelanden

Kommunförbundet ger regelbundet ut pressmeddelanden om förbundets ställningstaganden i intressebevakningsfrågor samt angående forskning inom den kommunala sektorn. Följ oss på Twitter för att få de senaste nyheterna. 

Kommunikationsteamet betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet.