Aktuellt

På denna sida finner du Kommunförbundets pressmeddelanden och nyheter och aktuell information från Kommunförbundskoncernen.

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet.

Malin Brännkärr ska ha varit upprörd över Kenneth Mynttis kritiska ledare om regionflygen. ÖT:s ledarskribent Kenneth Myntti blev på tisdag kväll uppring av Malin Brännkärr, statssekreterare vid Justitieministeriet och tjänstledig kommundirektör i Kronoby, med anledning av den ledare som ÖT

Justitieministeriet vill att åklagaren kan väcka åtal för olaga hot om personer med offentliga förtroendeuppdrag trakasseras. Olaga hot mot folkvalda i kommunfullmäktigen, kommunstyrelser och kommunala nämnder kan i framtiden stå under allmänt åtal. Det här enligt ett utkast till

Kaskös stadsdirektör Minna Nikander söker tjänsten som kommundirektör i Urjala. Nikander som är politices magister är en av 33 sökande till tjänsten. Hannu Maijala som har varit Urjalas kommundirektör sedan 1995 går i pension vid årsskiftet. Urjala kommun är belägen mellan Tammerfors och Åbo och har

Bland de reformer som regeringen vill driva igenom är utvidgningen av läroplikten en som väckt starka åsikter för och emot. Diskussionen har fokuserat på om detta ”tvång”, och de resurser som används för det, ger de effekter som eftersträvas. Med andra ord, är en utvidgning av läroplikten till 18 år

Kommunmarknaden den 9–10 september flyttar till nätet. Det blir alltså ingen fysisk Kommunmarknad i Kommunernas hus i höst utan ett virtuellt evenemang där deltagarna träffas över nätet i stället. Det är osäkerheten kring hur coronaläget utvecklas som har fått arrangörerna Finlands Kommunförbund och

Kommunmarknaden den 9–10 september flyttar till nätet. Det blir alltså ingen fysisk Kommunmarknad i Kommunernas hus i höst utan ett virtuellt evenemang där deltagarna träffas över nätet i stället. Det är osäkerheten kring hur coronaläget utvecklas som har fått arrangörerna Finlands Kommunförbund och

Inflyttningen gör att befolkningen i Finland växer, visar Statistikcentralens uppgifter. I slutet av april var Finlands folkmängd 5 528 737. Det här enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter. Folkmängden ökade med 3 445 personer under januari-april. Orsaken till folkökningen var