Pressrum

I pressrummet finner du Kommunförbundets pressmeddelanden och nyheter och aktuell information från Kommunförbundskoncernen.

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet. Journalister kan också ringa till  numret 050 340 9977 (vardagar kl 9-15).

Kommuntorget önskar er alla god jul och gott nytt år! Redaktionen håller julstängt till den 7 januari. Vi bjuder på ett plock artiklar att läsa under julhelgen! Världen förändras – tryggheten består Rådgivningen är en av de mest uppskattade av de kommunala social- och hälsovårdstjänsterna. Möt två

Hög sysselsättning och låg arbetslöshet har räddat Åland ur ekonomisk kris, säger Mats Löfström, riksdagsledamot från Åland. Lövström kräver att staten justerar sin grundfinansieringen av Åland och beaktar den snabba befolkningstillväxten. – Åland behöver en klumpsumma som motsvarar Ålands

Kommunförbundets kommunikationschef Pi Krogell-Magni börjar nästa år som kommunikationschef i Hyvinge, skriver Aamuposti . Krogell-Magni valdes enhälligt av stadsstyrelsen, trots att man förutspått att beslutet skulle dra ut på tiden till januari 2019. The post Krogell-Magni till Hyvinge appeared

Ett splittrat Europa för med sig en osäker framtid Då det talas om Europas framtid lyfts ofta Europeiska Unionens gemenskap fram som den viktigaste aspekten. Om vi talar med en röst, kan vi agera på det globala planet för alla européers bästa. Ju enhetligare unionen är, desto större inflytande har

Börja din dag på skogsstigen? Stillhet i en bygd som sjuder av liv! Vilken stad är nyckeln till lyckan? Eller hur låter det med drömmarnas hemstad? Hur väl känner du till de svensk- och tvåspråkiga kommunernas kommunslogans? Gör vårt kviss och se hur många poäng du får. En liten stad med stort

Kommunförbundet uppskattar att december månads skatteredovisning kan bli negativ i dryga 200 kommuner. Orsaken är rekordstora skatteåterbäringar på 1,8 miljarder euro i kombination med en negativ rättelse i kommunernas skatteredovisningar. Förra veckan betalades rekordstora skatteåterbäringar,

Av kommunernas och samkommunernas totalutgifter utgör informationstekniken endast cirka två procent, visar Kommunförbundets kartläggning (på finska). Bristande anslag och gammal programvara ses som de största utmaningarna. – Enligt kartläggningen uppgår kommunernas och samkommunernas totala utgifter

En tredjedel av de kommunanställda har upplevt våld eller hot om våld från kunder eller kommuninvånare, visar Kevas nya utredning (finska). Speciellt drabbad är socialservicebranschen. Inom socialservice uppger 43 procent av respondenterna att de upplevt våld i sitt arbete under det senaste året.

En skilsmässa lämnar spår i ett barn redan vid tidig ålder. I Malax träffas barn med skilda föräldrar i grupp för att prata om hur det känns när föräldrarna skiljer sig. Familjearbetarna hoppas på fortgående verksamhet, även för äldre barn. Socialavdelningen i Malax kommun ordnade i november en

KT Kommunarbetsgivarna och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer vill att kommunerna och landskapen får full ersättning för de kostnader som landskaps- och vårdreformen ger upphov till under kommande regeringsperiod. KT betonar att kommunerna och landskapen bör ha en tillräcklig basfinansiering

Det började lite trevande, minns Inger Wretdal. Kommundirektör Tom Simola hade hört eller läst något intressant. Småningom bjöd Kimito in Dragsfjärds och Västanfjärds direktörer och styrelseordföranden för att över en kopp kaffe diskutera nyheterna. Det var 2005, och det som Tom Simola hade hört om

Svenskan dominerar ännu, men engelskan har en stor plats i många ungdomars liv visar del två av den svenskspråkiga ungdomsbarometern . Medan användningen av finska varierar enligt region och hemspråk verkar användningen av engelska vara lika utbredd i hela det svenskspråkiga Finland. Kring en