Pressrum

I pressrummet finner du Kommunförbundets pressmeddelanden och nyheter och aktuell information från Kommunförbundskoncernen.

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet.

Det kommer inte att finnas tillräckligt med lärare, socialarbetare eller vårdpersonal i framtidens Sverige. — Därför måste deras jobb digitaliseras så långt som möjligt. Och det är SKL som ska gå i bräschen för digitaliseringen. SKL:s verkställande direktör Vesna Jovic , ny verkställande direktör

Trots att Jari Koskinen meddelat att han kommer att avgå som VD för Finlands kommunförbund har han många tankar om framtiden för kommunerna och för Kommunförbundet. Tankar som också handlar om vart världen är på väg. Det som sker globalt påverkar också kommunerna. Vi börjar vårt samtal med att sikta

Kommunerna går på offensiven för att minska utsläppen, men hur stor del av kommuninvånarnas utsläpp kan kommunen påverka? Vi illustrerar frågeställningen med ett exempel: I Helsingfors omfattar de mål som satts upp i stadens strategi och miljöpolitik lite mindre än hälften av

Kommunerna går på offensiven för att minska utsläppen, men hur stor del av kommuninvånarnas utsläpp kan kommunen påverka? Vi illustrerar frågeställningen med ett exempel: I Helsingfors omfattar de mål som satts upp i stadens strategi och miljöpolitik lite mindre än hälften av

Centerns landskapsmodell ter sig extra kantig just i folkrika Nyland, där kommunerna kommit fram till en egen lösning för hur social- och hälsovården kunde organiseras. Landskapsmodellen utesluter ännu inte att kommunerna skulle få anordna sina vårdtjänster. I över ett år har Christina Gestrin

Sju personer vill efterträda Gun Oker-Blom vid Utbildningsstyrelsen. Sju personer har sökt tjänsten som direktör för den svenska enheten vid Utbildningsstyrelsen, skriver tidningen Läraren . De som sökt tjänsten är Mikael Flemmich , chef för dagvård och utbildning i Kyrkslätt, Rikard Lindström ,

Sju personer vill efterträda Gun Oker-Blom vid Utbildningsstyrelsen. Sju personer har sökt tjänsten som direktör för den svenska enheten vid Utbildningsstyrelsen, skriver tidningen Läraren . De som sökt tjänsten är Mikael Flemmich , chef för dagvård och utbildning i Kyrkslätt, Rikard Lindström ,

Service på svenska under ett och samma tak. Helsingfors har fått ett svenskspråkigt familjecenter i Berghäll som ska göra de svenskspråkiga tjänsterna synliga och lättillgängliga för Helsingforsborna. Berghälls, Vallgårds och Hertonäs rådgivningsbyråer har flyttat sin verksamhet till det nyöppnade

Den kommande regeringen är alltför optimistisk i sina beräkningar. Kommunförbundet bedömer att de åtgärder i regeringsprogrammet som berör kommunerna kommer att kosta 250 miljoner mer. Det färska regeringsprogrammet innebär goda och dåliga nyheter för kommunerna. Skrivningarna i regeringsprogrammet

Biblioteken ligger i täten när det kommer till att utnyttja digitaliseringsmöjligheter inom kommunala tjänster. Förra året gjordes det 50 miljoner fysiska och 38 miljoner elektroniska besök vid bibliotekstjänster. På webben går det smidigt att söka information, reservera material och förnya lån, och

Tre av den nya regeringens blivande ministrar har kopplingar till Kommunförbundet: Sirpa Paatero (SDP), Thomas Blomqvist (SFP) och Maria Ohisalo (Gröna). Deras ersättare väljs i höst. Paatero som är Kommunförbundets styrelseordförande blir kommunminister i den nya regeringen. Thomas Blomqvist som är

Kommunerna satsar en miljard euro per år i sysselsättning. Det betyder att kommunerna satsar lika mycket på sysselsättningen som staten gör, konstaterar Kommunförbundets vice verkställande direktör Timo Reina. Kommunerna främjar sysselsättningen också med hjälp av yrkesutbildning och integration

Det förslag till regeringsprogram som SDP, Centern, De gröna, Vänsterförbundet och SFP hamrat fram under Antti Rinnes ledning är en kursändring för Finland. Det säger Ida Sulin , direktör för de svenska och internationella ärendena vid Kommunförbundet i det senaste avsnittet av Torgpodden. Ida Sulin

Man har systematiskt försökt stärka inkluderande strukturer i den grundläggande utbildningen. Orsaken till detta är internationella avtal som förutsätter att alla barn och unga ska ha tillgång till utbildning och kunna lära sig nytt. I dagsläget förs intensiva diskussioner om styrningen på riksnivå,