Aktuellt

På denna sida finner du Kommunförbundets pressmeddelanden och nyheter och aktuell information från Kommunförbundskoncernen.

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet.

Stadsstyrelsen i Borgå valde under sitt möte på tisdagen fyra personer till intervjuer för tjänsten som stadsdirektör: Mikael Grannas, Robert Nyman, Harri Paananen och Jani Pitkäniemi . Stadsstyrelsen intervjuar stadsdirektörskandidaterna den 5 februari. Också fullmäktigegrupperna pratar med

Då Finlandshuset på Bolsjaja Konjusjennaja (Stora stallgatan) i S:t Petersburg invigdes den 26 oktober 2009 blomstrade förbrödringen mellan Finland och Ryssland. Utrikesministeriet beskrev festligheterna i lyriska ordalag. ”Ceremonin, som styrdes av extremt noggranna säkerhets- och

Arbetsförmåga är allt sämre särskilt bland under 30 år gamla anställda inom social- och hälsovårdsbranschen. Det har inte gått som på Strömsö. Ett år efter att länge planerade vårdreformen genomfördes är utmaningarna ungefär som de förutspåddes att vara. Övergången till välfärdsområden genomfördes

Investeringar som teleföretagen i Finland gjort och nya aktörers tillträde på den finska bredbandsmarknaden påskyndade tillväxten av fasta internetuppkopplingar under år 2023. Utifrån uppgifter om tillgång som teleföretagen lämnat in till Traficom hade 78 procent av hushållen i Finland tillgång till

De finländska kommunernas klimatutsläpp minskade med 2,7 procent 2022, enligt preliminära uppgifter från Finlands miljöcentral. En inventering av utsläppsnivåerna i landets 33 tvåspråkiga kommuner ger vid handen att utsläppen i dessa kommuner minskade med 3,4 procent samma år. Bäst i klassen är