Aktuellt

På denna sida finner du Kommunförbundets pressmeddelanden och nyheter och aktuell information från Kommunförbundskoncernen.

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet.

Sopbilar kör av vägen och når inte fram då vägarna är hala. På många håll får sopor och avfall därför vänta. Inte bara fotgängare, cyklister, bilister och kollektivtrafiken är drabbade av halkan. Även sophämtningen lider sedan förra veckan med vintertemperaturerna som åker uppochned. Sophämtningen i

Nya biblioteket i Fiskehamnen hade över 12 000 besökare under dess första vecka. Antalet lån ökade också och fler nya bibliotekskort skapades i Helsingfors jämfört med föregående år, totalt cirka 40 000 stycken. Det verkar som att biblioteksboomen som föregick coronapandemin återigen tar fart. Under

Inte en endaste ekonomichef i landets kommuner och städer upplever utsikterna som mycket goda. Enligt enkäten är stämningarna bäst i folkrika kommuner samt i Lappland, Nyland och Egentliga Tavastland. Ekonomicheferna bedömer kommunens ekonomi på skalan 1-6. Snittbetyget för nuläget sjunker från 3,3

Åtminstone Helsingfors, Esbo och Åbo städers nätplatser har i dag på eftermiddagen utsatts för en överbelastningsattack. Det är en rysk hackergrupp som meddelar på Telegram att de ligger bakom attackerna. Samma grupp har även tidigare riktat liknande attacker mot finska myndigheters sidor

Stadsstyrelsen i Borgå valde under sitt möte på tisdagen fyra personer till intervjuer för tjänsten som stadsdirektör: Mikael Grannas, Robert Nyman, Harri Paananen och Jani Pitkäniemi . Stadsstyrelsen intervjuar stadsdirektörskandidaterna den 5 februari. Också fullmäktigegrupperna pratar med

Då Finlandshuset på Bolsjaja Konjusjennaja (Stora stallgatan) i S:t Petersburg invigdes den 26 oktober 2009 blomstrade förbrödringen mellan Finland och Ryssland. Utrikesministeriet beskrev festligheterna i lyriska ordalag. ”Ceremonin, som styrdes av extremt noggranna säkerhets- och