Aktuellt

På denna sida finner du Kommunförbundets pressmeddelanden och nyheter och aktuell information från Kommunförbundskoncernen.

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet.

Från Finansministeriets kommun- och regionförvaltningsavdelning till stadshuset i Borgå. Jani Pitkäniemi har ny arbetsväg. Valet av stadsdirektör skedde vid halv åtta tiden på onsdag kväll utan dramatik. Borgåfullmäktige valde Jani Pitkäniemi på förslag av stadsstyrelsen och efter intervjuer och

Natos militärövning Nordic Response 24 pågår den här veckan i de nordligaste delarna av Finland, Sverige och Norge. Cirka 20 000 soldater från 13 Natoländer deltar i militärövningen som pågår till och med den 15 mars. I Finland berörs till exempel Utsjoki, Enare och Enontekis av Natotruppernas