Lagstiftningen om distansundervisning måste uppdateras

Lagen om grundläggande utbildning har inte hållit jämna steg med samhällsutvecklingen. För närvarande är de undervisningsarrangemang som behövs, såsom distansundervisning och undervisning som utnyttjar distansförbindelser, inte tydliga med tanke på lagen.

Regeringen måste agera snabbt. Fastställande av tydliga villkor för distansundervisningen och genomförande av de mål som nämns i regeringsprogrammet i samarbete med kommunerna är primära steg. Distansundervisningen måste i fortsättningen utvecklas som undervisningsform vid sidan av närundervisningen och ny lagstiftning behövs för att stödja denna utveckling.

Kommunförbundet har i dag skickat sitt budskap till undervisnings- och kulturministeriet om behovet av att utveckla distansundervisningen: 

 

– Distansundervisning erbjuder betydande möjligheter. Det är viktigt att lagstiftningen stöder denna utveckling och garanterar alla elever möjligheter till högkvalitativ undervisning, säger Irmeli Myllymäki, utvecklingschef vid Kommunförbundet.

Kommunförbundet har redan i september 2020 lagt fram ett initiativ till Undervisnings- och kulturministeriet om detta, men saken har inte framskridit. För kommunerna är det viktigt att villkoren för genomförandet av undervisning som utnyttjar distansförbindelser som komplement till närundervisningen är tydliga.

Olika regioner behöver mångsidiga sätt att ordna undervisningen

Det finns många skäl till att det är nödvändigt att utveckla distansundervisningen inom den grundläggande utbildningen. För det första möjliggör en mångsidigare tillgång till undervisning bättre inlärning även i svårtillgängliga områden. 

– I Finland finns det väldigt olika kommuner och dessa skillnader kräver mångsidiga och flexibla sätt att ordna undervisning på. Med hjälp av distansundervisning kan man till exempel erbjuda undervisning också i glesbygden eller andra områden med svåra trafikförbindelser, säger Minna Lindberg, specialsakkunnig vid Kommunförbundet.

– Å andra sidan är distansundervisning inte bara viktigt i områden med långa avstånd. Även i städerna kan man med hjälp av distansundervisning erbjuda till exempel valfri språk- eller religionsundervisning i elevens närskola.

När åldersklasserna krymper kan skolorna i samarbete komplettera och diversifiera undervisningen för eleverna med hjälp av distansförbindelser.

Om det inte finns tillgång till behöriga lärare kan man också genom distansförbindelser säkerställa tillgången till högklassig undervisning.

– Pedagogiken bör utvecklas i takt med samhällets behov och distansundervisningen erbjuder en möjlighet att samtidigt utveckla både lärarnas kompetens och elevernas färdigheter för fortsatta studier, säger Lindberg.
 

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe