Pressmeddelande, 

Tolv imponerande finalister i FM i kommunal marknadsföring: ​​​​​​​Kommunal marknadsföring satsar på ansvarsfullhet

Piiri tunnus

(Kommunförbundet informerar 4.4.2019) Miljö och ansvarsfullhet betonas i kommunernas marknadsföring. Kommunerna satsar på nya klimatåtgärder, väcker diskussion och skapar samtidigt en positiv bild av kommunen. I FM i kommunal marknadsföring deltog i år 47 marknadsföringsåtgärder bland vilka tävlingsjuryn valt ut 12 finalister.

– Kommunerna bygger nu med hållbara idéer gemenskap och livskraft, lockar turister och nya invånare samt satsar på utveckling av näringslivet, säger Maira Kettunen, Kommunförbundets kommunikationsdirektör, som är ordförande för FM-tävlingsjuryn.

Årets tävlingsbidrag betonar bekämpandet av klimatförändringen, energieffektivitet, återanvändning, närodlade livsmedel och naturvärden. Viktiga element i varumärkesbyggandet och turistbroschyrerna är närheten till naturen och hållbar utveckling i praktiken. Kommuninvånarnas delaktighet betonas på flera sätt.

– Kommunernas marknadsföring är mycket professionell och fyndig. Kommunerna är mycket olika också inom marknadsföring och alla betonar sina styrkor enligt sina resurser. Marknadsföring behöver inte vara stort och dyrt, det väsentliga är rätt riktad och rätt dimensionerad, tydlig och intresseväckande kommunikation, säger Maria Kettunen.

Juryn bedömer i synnerhet marknadsföringens genomslagskraft. Inte ens goda idéer och kampanjer leder nödvändigtvis till resultat som kan mätas i antal invånare eller ökad livskraft. Mätning av resultaten är dessutom svårt då marknadsföring bara är en del av verksamheten samtidigt som all verksamhet i kommunen är marknadskommunikation. Kommunens personal, samarbetspartner och invånare har i flera kampanjer ivrigt deltagit i spridandet av en ny idé.

Sociala medier och videor används allmänt i den kommunala marknadsföringen. Kommunerna använder sig av regisserade filmer, dokumentärvideor, komponerad musik, samt webb- och mobilapplikationer. Bland de mest originella idéerna kan nämnas kommunens doft, ett mönster eller en barnbok.

Avsikten med FM i kommunal marknadsföring är att utveckla kommunernas och regionernas marknadsföring, sprida god praxis och lyfta fram olika kommuners starka sidor. Tävlingen ordnades nu för fjortonde gången. Priserna delas ut vid samarbetsnätverket för kommunal marknadsföring Piiris evenemang den 22 maj i Esbo.

Piiri är ett öppet och avgiftsfritt samarbets- och utvecklingsnätverk som syftar till att stärka kommunernas och regionernas marknadsförings- och kommunikationskompetens. Bakom nätverket står organisationer som utvecklar den kommunala och regionala marknadsföringen: Finlands Kommunförbund, Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry och Föreningen Finlands turistorganisationer FFTO rf.

Det vinnande bidraget får titeln finsk mästare i kommunal marknadsföring. Samarbetsföretagen utlovar medial exponering för de tävlingsbidrag som placerar sig i täten. Juryn kan även dela ut hedersomnämnanden. 

 

FM i kommunal marknadsföring – kortlista i alfabetisk ordning:

Boring - Helsinki Ring of Industry, KUUMA-seutu liikelaitos

Häät linnassa, Hämeenlinnan kaupunki ja Linnan Kehitys Oy

Jääkarusellifestivaali, Lohjan kaupunki

Kaupunkiveneet, Espoon kaupunki

Kylien Kolari, Kolarin kunta

MuoviSampo - Luonnostaan huipulla, Soinin kunta

Porvoon kestävän elämäntapojen kiihdyttämö, Porvoon kaupunki

RAUMA - LUPA MENESTYÄ!, Rauman kaupunki

Senioriräppärit, Mainostoimisto KMG Turku / Turun seudun joukkoliikenne, Föli

Seinäjoki - avaruuden pääkaupunki, Seinäjoen kaupunki

Taivastelija Avaruuden pääkaupunkiin, Seinäjoen kaupunki, Into Seinäjoki Oy

#näkemys kaupungista, Lahden kaupunki

 

Läs mera:

Eija Rautiainen, marknadsföringschef, Finlands Kommunförbund, 045 316 1600

 

Juryns medlemmar:

Maira Kettunen, kommunikationsdirektör, Finlands Kommunförbund
Sanna Laakkio, verksamhetsledare, MARK Finlands Marknadsförbund rf
Hannu Komu, verksamhetsledare, Föreningen Finlands turistorganisationer FFTO rf
Jaakko Helenius, verksamhetsledare, Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry
Teemu Moilanen, överlärare, ekon.dr, yrkeshögskolan Haaga-Helia
Kirsi Norros, kommunikationsdirektör, Finlands miljöcentral (SYKE)
Jari Seppälä, sakkunnig i kommunikation, Finlands Kommunförbund
Ulla Kotila, publikationsassistent, Finlands Kommunförbund

Läs mer om dessa teman

Kommunernas digivecka 3-7.6.2024

Under veckan arrangerar Kommunförbundet webbinarier, workshops, diskussioner och träffar. Därutöver delar vi mycket information om kommunernas behov och resultat relaterat till digitalisering.

Bekanta dig med kommunernas digivecka