Visionering om framtidens kommun

Nya hållbara kommuner

Nya hållbara kommuner är Kommunförbundets visionering om hur framtidens kommuner byggs. Målet är att lägga grunden för ekologiskt, socialt, ekonomiskt och teknologiskt hållbara kommuner. I projektet Nya hållbara kommuner utarbetas intressebevakningsmålen för framtidens kommuner och visioner för olika typers kommuner.

Arbetet med Nya hållbara kommuner sker via Kommunförbundets nätverk, utnyttjar undersökningar och prognosmaterial samt information som erhållits från workshoppar, idémöten och gruppintervjuer.

Publikation om hållbara kommuner 2030 – framtidsbilder

Kommunförbundet bad städer och kommuner svara på frågor under en prognostiseringsprocess för hållbara kommuner. Arbetet utmynnade i rapporten Kestävät kunnat 2030 (Hållbara kommuner 2030).

lateral-image-left

Hållbar utveckling i kommunerna och FN:s Agenda 2030

En hållbar kommun tryggar möjligheterna till ett gott liv för nuvarande och kommande generationer på lika villkor och beaktar samtidigt naturens bärkraft och planetens hållbara gränser. FN:s handlingsprogram för hållbar utveckling Agenda 2030 är en referensram som styr den hållbara utvecklingen.

lateral-image-right
tags
Aino Lappalainen

Aino Lappalainen

Projekt- och kommunikationssakkunnig
Strategienheten, Digitalisering och informationssamhället
+358 9 771 2157, +358 50 348 8185
Ansvarsområden
  • nätverket för gemensamma digitala lösningar
  • kommunikation kring kommunernas digitala utveckling
  • projektet Digitalisering i det kommunala arbetet