Pressrum

I pressrummet finner du Kommunförbundets pressmeddelanden och nyheter och aktuell information från Kommunförbundskoncernen.

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet.

En tredjedel av de finländska kandidaterna i Europaparlamentsvalet är fullmäktigemedlemmar. Av de 269 som kandiderar i vårens EU-val är så många som 92 fullmäktigemedlemmar i sina hemkommuner. Kandidaterna kommer från 73 olika finländska kommuner. De flesta är från Helsingfors (11 kandidater), Åbo

En tredjedel av de finländska kandidaterna i Europaparlamentsvalet är fullmäktigemedlemmar. Av de 269 som kandiderar i vårens EU-val är så många som 92 fullmäktigemedlemmar i sina hemkommuner. Kandidaterna kommer från 73 olika finländska kommuner. 30 procent av kandidaterna i EU-valet kandiderade i

En allt mer komplex värld tvingar beslutsfattare att göra det som finländska skolever redan gör: granska stora fenomen ur många olika perspektiv. Ekonomin väger fortfarande tung men inte alla värderingar kan omsättas i euron De pågående regeringsförhandlingarna har introducerat ett nytt begrepp i

Det behövs ökad statlig finansiering för att åtgärda statens väg- och bannät som är i dåligt skick. Kommunförbundet och de 295 fastlandskommunernas kommun- och stadsdirektörer vill höja statens budget för trafikinfrastrukturen med 800 miljoner euro. Det är nödvändigt att höja den nuvarande årliga

SFP tar med österbottniska kommundirektörer i regeringsförhandlaringarna. Partisekreterare Guseff säger att deras erfarenhet och sakkunskap behövs. Inför regeringsförhandlingarna förstärker SFP sitt team med folk från kommunfältet, men det är inte i egenskap av sådana som partiet värvat dem, säger

Höj skatten och behåll servicen! Fortsättningsvis accepterar en majoritet av kommuninvånarna en höjd kommunalskattesats — om en höjning krävs för att hålla den kommunala servicen intakt. Det framgår av slutrapporten om forskningsprogrammet ARTTU2 som publiceras i dag. I forskningsprogrammet

I Finland inrättas ett omfattande samarbetsforum för offentlig upphandling som heter Upphandlingar . Samarbetsforumet ska utarbeta en nationell strategi för offentliga upphandlingar. Värdet av de offentliga upphandlingarna uppgår till ca 35 miljarder euro per år. Dessa medel kan användas till att

Sex veckor efter riksdagsvalet är det dags för ett nytt val i Finland. Europaparlamentsvalet arrangeras den 26 maj och det finns en risk för valtrötthet. I senaste EU-val röstade endast 39 procent av finländarna. Hur syns EU-parlamentsvalet i våra närmaste grannländer? Kommuntorget har tagit pulsen

I det konstitutionella samspelet mellan kommuner, stat och EU har kommunerna en delvis outnyttjad möjlighet att påverka EU-lagstiftningen. I både lagstiftningen och genomförandet av EU-rätten är kommunernas rättsliga utrymme större än deras egentliga roll, skriver Henrik Wenander , professor vid

Kommunernas statsandelar höjs med 994 miljoner euro från 2019 till 2020 enligt nuvarande statsandelslagar. Det är inte frågan om en kompensation för konkurrenskraftsavtalet, bara försämringen som upphör, säger Kommunförbundet. Den totala summan är 9 377 miljoner euro för 2020 (+12 procent), jämfört

Kommunernas statsandelar växer med 994 miljoner euro (tolv procent) från 2019 till 2020 enligt nuvarande statsandelslagar. Den totala summan är 9 377 miljoner euro för 2020, jämfört med 8 383 miljoner euro år 2019. Statsandelen för kommunal basservice ökar med 989 miljoner euro 2020.

Socialdemokraternas partiordförande Antti Rinne fortsätter förhandla fram nästa regering tillsammans med Centern, De gröna, Vänsterförbundet och SFP. Det stod klart på onsdag förmiddag efter att Centern tackat ja till fortsatta förhandlingar. Kommunförbundets vd Minna Karhunen säger att det

Partiernas svar till regeringssonderaren Antti Rinne visar att Finlands språklagstiftning håller måttet, säger Ida Sulin , blivande direktör för svenska och internationella ärenden vid Finlands kommunförbund. – Nu gäller det att se till att paragraferna omvandlas till levande rättigheter. Sulin har

Svenska folkpartiet och socialdemokraterna vill uppdatera nationalspråksstrategin. Centern vill ha ett nytt språkpolitiskt program. Vänsterförbundet håller fast vid den obligatoriska språkundervisningen i skolan och De gröna vill trygga tillgången till svensk service när de offentliga tjänsterna

Finland ser ut att få en rödmylleregering. Regeringssonderaren Antti Rinne (SDP) meddelade för en stund sedan att han fortsätter regeringsdiskussionerna med Centern, De gröna, Västerförbundet och Svenska Folkpartiet. Det betyder att regeringen skulle få 117 mandat i riksdagen, förutsatt att Rinne

Finland ser ut att få en rödmylleregering. Regeringssonderaren Antti Rinne (SDP) meddelade för en stund sedan att han fortsätter regeringsdiskussionerna med Centern, De gröna, Västerförbundet och Svenska Folkpartiet. Det betyder att regeringen skulle få 117 mandat i riksdagen, förutsatt att Rinne