Pressrum

I pressrummet finner du Kommunförbundets pressmeddelanden och nyheter och aktuell information från Kommunförbundskoncernen.

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet. Journalister kan också ringa till  numret 050 340 9977 (vardagar kl 9-15).

Nästa år stiger kommunalskatten för 480 000 invånare. 46 kommuner har beslutat att höja sin skattesats för år 2019. Bland kommunerna på det finländska fastlandet har Haapajärvi, Honkajoki, Jämijärvi, Reisjärvi och Östermark nästa år den högsta kommunalskattesatsen, 22,50 procent, medan Grankulla har

Vi måste ta tillbaka beteendereglerna i politiken, säger kommunforskaren Siv Sandberg vid Åbo Akademi. Sandberg deltog i Finlands Svenska Kommunalförenings symposium i Helsingfors på torsdagen. Temat för symposiet var Åtal och straff för tjänstebrott – en ökad risk i det kommunala

De stora städerna och Kommunförbundet anser att staten i allt större utsträckning bör delta i stadsregionernas investeringar i ett hållbart trafiksystem och i finansieringen av kollektivtrafiken. Kraven är att kommunerna ska delta i statens trafikinfrastrukturprojekt med en allt större

Det finns inget politiskt intresse i Finland att definiera vårdkvalitet. Den slutsatsen drar omvärldsanalytikern Björn Sundell i en färsk pamflett utgiven av tankesmedjan Magma . Sundell har plöjt igenom det tusen sidor långa lagförslaget till vård- och landskapsreform och inte hittat ett enda

Kommunförbundet vill att kommunerna ska få rätt att utföra säkerhetskontroller i kommunens offentliga lokaler. I dag har kommunerna ingen laglig rätt att säkerhetsgranska publiken vid till exempel ett fullmäktigemöte eller en invånarkväll. – Världen förändras och Finlands lagstiftning släpar efter.

Kimitoöns kommun budgeterar ett underskott på 2,5 miljoner euro för nästa år. Underskottet beror bland annat på ökade personalkostnader samt på ökade köp av tjänster. Enligt budgetprognosen för 2018 kommer underskottet i år att bli cirka 1,4 miljoner euro mot ett budgeterat minus på knappt 2,4

Efter landskaps- och vårdreformen minskar kommunernas lagstadgade uppgifter. Hur stora ska statsandelarna vara då? Finansministeriet inleder en förstudie om hur kommunernas statsandelssystem borde utvecklas efter landskaps- och vårdreformen. I och med reformen minskar kommunernas lagstadgade

Kommunförbundet har valt pol.mag. Maira Kettunen till kommunkationsdirektör för förbundet. Hon tillträder sin nya befattning 19.11.2018. Maira Kettunen har tidigare varit kommunikationsdirektör för Fennovoima och hon har arbetat med kommunikation inom statsförvaltningen, bland annat för

Beslut om sanktioner för brott mot dataskyddslagen bör förankras i ett kollegium, konstaterar riksdagens förvaltningsutskott i sitt betänkande om den nya nationella dataskyddslagen. Kollegiet skulle bestå av dataskyddsombudsmannen och två biträdande dataskyddsombudsmän. Regeringen har föreslagit att