Aktuellt

På denna sida finner du Kommunförbundets pressmeddelanden och nyheter och aktuell information från Kommunförbundskoncernen.

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet.

Enligt bolaget Rakennustutkimus RTS enkät kommer cirka 18 procent av de servicebyggnader som byggs i de finländska kommunerna 2020–2021 att ha trästomme, skriver Miljöministeriet i ett pressmeddelande. Åren 2018–2019 byggdes det trähöghus i 19 kommuner. I år och nästa år väntas antalet öka, eftersom

Enligt bolaget Rakennustutkimus RTS enkät kommer cirka 18 procent av de servicebyggnader som byggs i de finländska kommunerna 2020–2021 att ha trästomme, skriver Miljöministeriet i ett pressmeddelande. Åren 2018–2019 byggdes det trähöghus i 19 kommuner. I år och nästa år väntas antalet öka, eftersom

Regeringen beslutade förra veckan att grundskoleeleverna ska återvända till närundervisningen den 14 maj. Beslutet är bra och motiverat, inte minst med tanke på elevernas jämlikhet och välmående. Regeringens beslut grundar sig på hälsovårdsmyndigheternas bedömning av lägesbilden för coronaviruset