Webbtillgänglighet

Tillgänglighet i digitala tjänster handlar om många olika saker. Var och en av oss kan bli - eller egentligen helt säkert - bli funktionshindrade användare. För en del är det vardag att de inte kan använda tjänster, eller att man åtminstone måste använda hjälp. För många är kraven på tillgängliga tjänster inte bekanta, och på detta behövs en förändring, för att göra kommunernas webbtjänster tillgängliga!

På de här sidorna finns information om EU:s tillgänglighetsdirekt och implementeringen i Finland. Särskilt försöker vi lyfta fram kommunernas roll. Utöver detta finns länkar till källor för information om tillgänglighet.

Gå med i kommunernas nätverk för tillgänglighet! Vi sänder ut mera info per e-post via denna lista.

Sök mer information här

Tillgänglighetslagstiftning

Om tillgänglighetsdirektivet

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman