Kommunförbundet är kommunsektorns intressebevakare och utvecklingspartner

Kommunerna skapar förutsättningar för kommuninvånarnas välfärd. Kommunförbundet arbetar för att kommunerna ska lyckas med sina uppgifter. 

EU-valet är ett kommunalval

Kommunerna verkställer en väsentlig del av EU:s politik och lagstiftning. Hur EU:s politik utfaller beror därför i hög grad på kommunerna. I Europaparlamentsvalet i juni avgörs EU:s politiska kurs för de kommande fem åren, en kurs som påverkar våra kommuner. Därför är EU-valet ett kommunalval.

lateral-image-left

Blogg

Evenemang

16.4.
Julkiset hankinnat

Förändring är inget nytt, men så här snabba förändringar har gjort oss lite förvirrade. Ett ledarskap som vilar tryggt i god kommunikation och självinsikt, klarar också av att skapa ett tryggt klimat där medarbetare kan och vågar prestera.

18.4.
19.4.
Helsingfors
Julkiset hankinnat

24 timmar språk är ett aktualitetsevenemang som riktar sig till alla översättare, informatörer och språkvårdare som arbetar på svenska i Finland. Evenemanget ordnas i Helsingfors, 18-19.4.2024.

23.4.

Du som varit i arbetslivet en längre tid har tendens att trivas i din anställning och uppnå positiva resultat. Du har skaffat dig en unik kompetens och erfarenhet som du önskar fortsätta bidra med fram till pensionsåldern. Samtidigt märker du kanske att du inte kan upprätthålla samma energinivå som under dina yngre dagar.
Även om du inser att detta är en naturlig process, kan du emellanåt uppleva oro gällande huruvida du kommer att kunna upprätthålla samma tempo, samt hur du ska kunna utveckla dig inom ditt expertisområde.

Publikationer

Bygglagen och byggnadstillsynen

Bygglagen och byggnadstillsynen

Lagpaketet om byggande träder till största del i kraft 1.1.2025 efter år av beredningsarbete. Denna handledande publikation förklarar olika delar av lagpaketet. Publikationen fokuserar i synnerhet på centrala frågor ur den offentliga byggnadstillsynens perspektiv.
Läs publikationen

Vår senast uppdaterade information

Följ och diskutera med oss