Ingångssida

God morgon, kommuner: EU-stöd för kommunerna tillväxt

Vilken roll spelar EU i kommunernas utveckling? På vilket sätt samspelar den europeiska gröna given med den regionala utvecklingen? Har kommunerna kunskap om EU-finansieringen? Ta en titt på programmet God morgon, kommuner.

lateral-image-right

Datavisualisering: Här kan du se partifördelningen i välfärdsområdena

I de första välfärdsområdesvalen i januari 2022 valdes 1 379 personer till 21 välfärdsområden. Valet hölls i hela landet med undantag för Helsingfors och på Åland.

lateral-image-left
en kram

Kriget i Ukraina påverkar de finländska kommunerna

Vänortssamarbete, flyktingmottagning och beredskap. Kommunförbundet har sammanställt information för kommunerna om konsekvenserna av kriget i Ukraina.

lateral-image-right

Digital utveckling skapar förändring i kommunerna

Digitalisering innebär en grundlig förändring av  tänke- och verksamhetssätt i kommunerna samtidigt som den ger kommunerna en möjlighet att bevara sin funktionsförmåga och livskraft.

lateral-image-left

Tjänster på svenska

Kommunförbundet betjänar sina medlemmar på finska och svenska. Bekanta dig med vår svenska service!

lateral-image-right

Hae lisää

De förtroendevaldas rätt att få ledigt från arbetet

De förtroendevaldas rätt att få ledigt från arbetet
centred-liftup