Ingångssida

Rekordlågt valdeltagande i kommuner av alla storleksklasser

Den exceptionella vårens kommunalval fick ett rekordlågt valdeltagande (55,1 %). Det är det lägsta på 70 år. Valdeltagandet sjönk med 3,8 procentenheter jämfört med förra valet 2017, då det var 58,9 procent.

lateral-image-right

Kommunförbundets årsberättelse 2020: Undantagsåret lyfte fram kommunernas och Kommunförbundets betydelse

Kommunförbundet utför sin grundläggande uppgift till förmån för kommunerna och kommuninvånarna i Finland genom intressebevakning, utveckling och tillhandahållande av rådgivnings- och informationstjänster.

lateral-image-left

Kommunpolitikern -tjänsten har öppnats

Kommunpolitikern är en ny tjänst för de förtroendevalda. Tjänsten erbjuder kunskaper och färdigheter som stöd för beslutsfattandet i kommunerna. Den digitala tjänsten uppdateras kontinuerligt och innehåller ett stort antal utbildningspaket, information, nyheter och diskussion.

lateral-image-left

Tjänster på svenska

Kommunförbundet betjänar sina medlemmar på finska och svenska. Bekanta dig med vår svenska service!

lateral-image-right

Hae lisää