Ingångssida

kommunalval

Kommunalvalet 2021

Kommunalvalet förrättas den 18 april 2021. Kommunalvalet är ett val där närdemokratin står i fokus. I valet påverkar kommuninvånarna vem som ska representera dem i kommunens beslutsfattande organ. Kommunen skapar grunden!

lateral-image-left
Kvinna med ansiktsmask

Coronastöden en kortvarig lättnad och framtidsbuffert för kommunekonomin

Kommunernas ekonomi stärktes från en rekordlåg nivå till exceptionellt goda siffror i fjol. Kommunernas och samkommunernas sammanräknade resultat var 1,7 miljarder på plus. Uppsvinget förklaras av de coronastöd av engångsnatur som staten beviljat och av kommunalskattens oväntat positiva utveckling.

lateral-image-right
Hand med ett papper

Kommunförbundet och partisekreterarna vädjar om valfred

Kommunalvalet ordnas våren 2021 under exceptionella omständigheter. Coronapandemin innebär förändringar i valkampanjerna, röstandet och hela atmosfären inför valet. I ett gemensamt upprop vädjar Kommunförbundet och partisekreterarna om valfred.

lateral-image-left
Logo

Fler än tre av fyra tänker rösta i vårens kommunalval

Fler än tre av fyra av dem som besvarade Kommunförbundets enkät tänker rösta i kommunalvalet våren 2021. Nästan var femte tog ännu inte ställning till frågan och fem procent meddelade att de inte tänker rösta.

lateral-image-left
Kommunalvalet 2021

Kommunalvalet 2021

Kommunalvalet förrättas den 18 april 2021. Kommunalvalet är ett val där närdemokratin står i fokus. I valet påverkar kommuninvånarna vem som ska representera dem i kommunens beslutsfattande organ. Kommunen skapar grunden!

lateral-image-right

Tjänster på svenska

Kommunförbundet betjänar sina medlemmar på finska och svenska. Bekanta dig med vår svenska service!

lateral-image-left

Hae lisää