Ingångssida

Två sjukvårdare i arbetskläder

Samlad information om bekämpningen av corona

Kommunförbundet har samlat relevant information om bekämpning och uppföljning av coronaviruset. Kommunförbundet uppmanar kommunerna att aktivt följa med när myndigheterna uppdaterar anvisningarna om corona.

lateral-image-right
Liten pojke hållen händerna framför ansiktet

Kommunförbundet vädjar till regeringen: coronakrisen medför kostnader i miljardklassen, räddningspaket nödvändigt 

Coronaepidemin kommer att försvaga kommunernas ekonomi med minst 1,5 miljarder euro år 2020. Det framgår av Kommunförbundets enkät, där ekonomidirektörerna i de 24 största städerna bedömt de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset.

lateral-image-left
En hög med papper som sorteras

Mötesbegränsningarna gäller inte kommunala förtroendeorgan

Begränsningen av offentliga sammanträden på tio personer gäller inte kommunala organ. Regeringens direktiv om att personer över 70 år i mån av möjlighet ska hållas åtskilda från kontakter med andra människor gäller inte förtroendevalda i kommunerna.

lateral-image-right

Statsandelsberäkningar för 2020

Kommunförbundet har uppdaterat statsandelsberäkningarna för 2020 för att motsvara statsbudgeten. Också sjukfrekvenskoefficienten har uppdaterats.

lateral-image-left

Hae lisää