Kommunförbundet är kommunsektorns intressebevakare och utvecklingspartner

Kommunerna skapar förutsättningar för kommuninvånarnas välfärd. Kommunförbundet arbetar för att kommunerna ska lyckas med sina uppgifter. 

Onödiga normer ska bort: Kom med och luckra upp normerna!

Regeringen har hört kommunerna: under denna regeringsperiod ska normer som orsakar stelhet i den kommunala verksamheten avvecklas. Det innebär större flexibilitet för kommunerna att sköta saker lokalt på bästa möjliga sätt.

lateral-image-right

Reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024

Kommunerna får nya och efterlängtade verktyg för att öka livskraften och främja sysselsättningen när arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna i början av 2025. Kommunförbundet ger stöd och råd i förnyelsen.

lateral-image-left

Blogg

Evenemang

6.3.
samhälle och miljö

Välkommen på nästa träff i nätverket Hållbarhetsforum! Temat för träffen i mars är klimatarbete och vad det innebär för kommunerna.

Preliminärt program:

15.3.
Helsingfors

Frågor gällande kommunernas och välfärdsområdenas kontaktytor behandlas vid månatliga forum med särskilda teman. I mars ordnas det för första gången ett forum på svenska med temat Aktuellt.

Publikationer

Vår senast uppdaterade information

Följ och diskutera med oss