Kommunförbundet är kommunsektorns intressebevakare och utvecklingspartner

Kommunerna skapar förutsättningar för kommuninvånarnas välfärd. Kommunförbundet arbetar för att kommunerna ska lyckas med sina uppgifter. 

EU-valet är ett kommunalval

Kommunerna verkställer en väsentlig del av EU:s politik och lagstiftning. Hur EU:s politik utfaller beror därför i hög grad på kommunerna. I Europaparlamentsvalet i juni avgörs EU:s politiska kurs för de kommande fem åren, en kurs som påverkar våra kommuner. Därför är EU-valet ett kommunalval.

lateral-image-left

Evenemang

24.4.
demokrati och deltagande

Om några veckor är det val i Europa. I Finland arrangeras Europaparlamentsvalet söndagen den 9 juni. Vad går valet ut på? Vilka frågor är viktiga? Hur går valdebatten? Varför ska man rösta?

25.4.
livskraft och sysselsättning

Jobbar du med integration i en kommun eller i en organisation? Välkommen med på Kommunförbundets svenskspråkiga nätverksträff Integrationsdialog. 

2.5.
jämställdhet

Att hitta kompetent och motiverad arbetskraft är hörnstenarna för framgångsrika organisationer. Oberoende arbetsuppgiften måste kommunen följa lagstadgade regler då rekryteringar görs.

Kom med och få insikter i hur du genom ditt agerande kan skapa en bättre organisation som chef.

Publikationer

Bygglagen och byggnadstillsynen

Bygglagen och byggnadstillsynen

Lagpaketet om byggande träder till största del i kraft 1.1.2025 efter år av beredningsarbete. Denna handledande publikation förklarar olika delar av lagpaketet. Publikationen fokuserar i synnerhet på centrala frågor ur den offentliga byggnadstillsynens perspektiv.
Läs publikationen

Vår senast uppdaterade information

Följ och diskutera med oss