Ingångssida

Regeringen insåg sitt ansvar för finansieringen av basservicen – överföringen av sysselsättningstjänsterna till kommunerna välkomnas

Kommunförbundet förhåller sig försiktigt positivt till att regeringen vid ramförhandlingarna och halvtidsöversynen mestadels verkar ha lyckats hålla fast vid sina utfästelser till kommunerna.

lateral-image-right
Ung kvinna

Invånarnas förtroende för kommunalt beslutsfattande har ökat

Invånarna förhåller sig mer positivt än tidigare till kommunalt beslutsfattande och till beslutsfattare. Kommuninvånarnas förtroende för kommunalt beslutsfattande och beslutsfattare har kartlagts som en del av Kommunförbundets stora invånarundersökning.

lateral-image-left
Logo

Fler än tre av fyra tänker rösta i vårens kommunalval

Fler än tre av fyra av dem som besvarade Kommunförbundets enkät tänker rösta i kommunalvalet våren 2021. Nästan var femte tog ännu inte ställning till frågan och fem procent meddelade att de inte tänker rösta.

lateral-image-left
Kommunalvalet 2021

Kommunalvalet 2021

Kommunalvalet förrättas den 13 juni 2021. Kommunalvalet är ett val där närdemokratin står i fokus. I valet påverkar kommuninvånarna vem som ska representera dem i kommunens beslutsfattande organ. Kommunen skapar grunden!

lateral-image-right

Tjänster på svenska

Kommunförbundet betjänar sina medlemmar på finska och svenska. Bekanta dig med vår svenska service!

lateral-image-left

Hae lisää