Kommunförbundet är kommunsektorns intressebevakare och utvecklingspartner

Kommunerna skapar förutsättningar för kommuninvånarnas välfärd. Kommunförbundet arbetar för att kommunerna ska lyckas med sina uppgifter. 

Hemsida

Kommunerna önskar större förtroende och friheter - Det här vill förbundet se i nästa regeringsprogram

Från statlig normstyrning till större kommunalt svängrum. Kommunerna måste garanteras den frihet som hör till kommunal självstyrelse. Kommunförbundet har presenterat sina mål för nästa regeringsprogram.

lateral-image-left

Evenemang

28.3.

På denna utbildning får du som deltagare en genomgång av för- och eftermiddagsverksamhetens- samt klubbverksamhetens anordnande i kommunen. Du kommer även att få höra om fritidsverksamheten enligt Finlands hobbymodell.

31.3.
Kuntatv
ekonomi
livskraft och sysselsättning
service på svenska

När arbets- och näringstjänsterna (AN) överförs till kommunerna i början av år 2025 blir offentlig service som stöder ökad sysselsättning och företagens tillväxt en del av kommunens sysselsättnings- och livskraftsuppgifter. 

4.4.
Online
service på svenska

Valet är över och nu börjar regeringsförhandlingarna.

Vad har kommunerna att vänta av den nya regeringen? Fler eller färre reformer som berör kommunfältet? Blir det svångrem och sparprogram? 

Publikationer

Vår senast uppdaterade information