Kommunförbundet är kommunsektorns intressebevakare och utvecklingspartner

Kommunerna skapar förutsättningar för kommuninvånarnas välfärd. Kommunförbundet arbetar för att kommunerna ska lyckas med sina uppgifter. 

Hemsida

Onödiga normer ska bort: Kom med och luckra upp normerna!

Regeringen har hört kommunerna: under denna regeringsperiod ska normer som orsakar stelhet i den kommunala verksamheten avvecklas. Det innebär större flexibilitet för kommunerna att sköta saker lokalt på bästa möjliga sätt.

lateral-image-right

Reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024

Kommunerna får nya och efterlängtade verktyg för att öka livskraften och främja sysselsättningen när arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna i början av 2025. Kommunförbundet ger stöd och råd i förnyelsen.

lateral-image-left

Blogg

Evenemang

12.12.
information och digitalisering

Nästa träff i nätverket för IT-personer ordnas 12.12.2023.

12.12.
service på svenska

Katri Hautamäki, lagstiftningsråd vid Statsrådet, berättar om den nyaste utgåvan av Svenskt lagspråk i Finland. 

 

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Publikationer

Vår senast uppdaterade information

Följ och diskutera med oss