Ingångssida

Det nya servicelöftet strukturerar kundrelationsarbetet inom yrkesutbildningen

Kommunalt anknutna anordnare av yrkesutbildning är en av Kommunförbundets viktiga kundgrupper. Representanter för högsta ledningen inom yrkesinriktad utbildning bildar Areena-nätverket som har 40 medlemmar bland yrkesutbildningsanordnare. Kommunförbundet samordnar Areena-nätverket och erbjuder

lateral-image-right
Kommunpolitikern

Tjänsten Kommunpolitikern

Kommunförbundets och FCG:s tjänst Kommunpolitikern erbjuder de förtroendevalda i kommunerna behövliga kunskaper och färdigheter som stöd för beslutsfattandet. 

lateral-image-left

Tjänster på svenska

Kommunförbundet betjänar sina medlemmar på finska och svenska. Bekanta dig med vår svenska service!

lateral-image-right

Hae lisää