Ingångssida

Det nya servicelöftet strukturerar kundrelationsarbetet inom yrkesutbildningen

Kommunalt anknutna anordnare av yrkesutbildning är en av Kommunförbundets viktiga kundgrupper. Representanter för högsta ledningen inom yrkesinriktad utbildning bildar Areena-nätverket som har 40 medlemmar bland yrkesutbildningsanordnare. Kommunförbundet samordnar Areena-nätverket och erbjuder

lateral-image-right

Kom med och bygg framtidens hållbara kommun med oss

Kommunerna förnyas - med vilka statliga och kommunala åtgärder skapar vi tillsammans Nya hållbara kommuner? Klicka på länken och dela dina tankar. Du deltar anonymt. Det tar ca 15 minuter att svara.

lateral-image-left

Tjänster på svenska

Kommunförbundet betjänar sina medlemmar på finska och svenska. Bekanta dig med vår svenska service!

lateral-image-right

Hae lisää