Ingångssida

Stadspolitiskt åtgärdsprogram: Städerna ekonomiska lokomotiv i regionerna

Städerna utför ett viktigt arbete i den moderna ekonomin. De främjar till exempel innovationer, ekonomisk förnyelse och produktivitet, heter det i det stadspolitiska åtgärdsprogrammet som Kommunförbundet har antagit.

lateral-image-right

Kommunerna väljer förbundsdelegation för Kommunförbundet för mandattiden 2022–2025

Förbundsdelegationen, som är Kommunförbundets högsta beslutande organ, väljs genom medlemsröstning 15.11–31.12.2021. Förbundsdelegationen utser förbundets styrelse och godkänner förbundets budget och bokslut.

lateral-image-left
Springande barn

Hållbar utveckling i kommunerna - Nedräkning från hotbild till dröm

Hurdan är en hållbar kommun? Vilka åtgärder kan kommunerna vidta för att öka hållbarheten? Kommunförbundet bad städer och kommuner svara på dessa frågor under en prognostiseringsprocess för hållbara kommuner.

lateral-image-left

Tjänster på svenska

Kommunförbundet betjänar sina medlemmar på finska och svenska. Bekanta dig med vår svenska service!

lateral-image-right

Hae lisää