Ingångssida

Två sjukvårdare i arbetskläder

Samlad information om bekämpningen av corona

Kommunförbundet har samlat relevant information om bekämpning och uppföljning av coronaviruset. Kommunförbundet uppmanar kommunerna att aktivt följa med när myndigheterna uppdaterar anvisningarna om corona.

lateral-image-right

Kommunernas nödrop hörsammades vid ramförhandlingarna – nya uppgifter måste undvikas

Det stödpaket för kommunerna som man kom överens om vid ramförhandlingarna lindrar den akuta krisen inom den kommunala ekonomin. Det är viktigt att man snabbt kan konkretisera de riktlinjer som nu dragits upp, så att verkningarna kan bedömas också på kommunnivå.

lateral-image-left
En hög med papper som sorteras

Mötesbegränsningarna gäller inte kommunala förtroendeorgan

Begränsningen av offentliga sammanträden på tio personer gäller inte kommunala organ. Regeringens direktiv om att personer över 70 år i mån av möjlighet ska hållas åtskilda från kontakter med andra människor gäller inte förtroendevalda i kommunerna.

lateral-image-right

Statsandelsberäkningar för 2020

Kommunförbundet har uppdaterat statsandelsberäkningarna för 2020 för att motsvara statsbudgeten. Också sjukfrekvenskoefficienten har uppdaterats.

lateral-image-left

Hae lisää