Kommunförbundet är kommunsektorns intressebevakare och utvecklingspartner

Kommunerna skapar förutsättningar för kommuninvånarnas välfärd. Kommunförbundet arbetar för att kommunerna ska lyckas med sina uppgifter. 

Hemsida

Reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024

Kommunerna får nya och efterlängtade verktyg för att öka livskraften och främja sysselsättningen när arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna i början av 2025. Kommunförbundet ger stöd och råd i förnyelsen.

lateral-image-left

Kommunförbundets mål för regeringsprogrammet 2023

Kommunen skapar grunden: kommunen är grundenheten för alla som bor i Finland. Kommunen skapar en trygg och fungerande vardag för sina invånare. Kommunen implementerar politiska beslut i en mänsklig skala och tar tag i små och stora utmaningar i det dagliga livet och i samhälleliga omvälvningar

lateral-image-right

Blogg

Evenemang

4.4.
Online
service på svenska

Valet är över och nu börjar regeringsförhandlingarna.

Vad har kommunerna att vänta av den nya regeringen? Fler eller färre reformer som berör kommunfältet? Blir det svångrem och sparprogram? 

4.4.
ledarskap och utveckling

Under utbildningen går vi både ur ett juridiskt och praktiskt perspektiv igenom vad självbestämmanderätt är och dess betydelse i olika situationer inom social- och hälsovården. Vi går också igenom vilken betydelse den kan ha för samarbete och integrationen.

11.4.

Denna utbildningen ger tjänsteinnehavarna en bra grund att föregripa de olika rättsmedel som anbudsgivarna har till sitt förfogande och att koordinera marknadsdomstolsprocessen. Därtill behandlas Konkurrens- och Konsumentverkets tillsyn av olagliga direktupphandlingar.

Kommunerna önskar större förtroende och friheter - Det här vill förbundet se i nästa regeringsprogram

Från statlig normstyrning till större kommunalt svängrum. Kommunerna måste garanteras den frihet som hör till kommunal självstyrelse. Kommunförbundet har presenterat sina mål för nästa regeringsprogram.

lateral-image-left

Publikationer

Vår senast uppdaterade information