Ingångssida

Kommunekonomin står inför balanseringsbehov på en miljard

För att åtgärderna för att balansera den kommunala ekonomin ska vara verkningsfulla, bör de beredas tillsammans med kommunfältet, skriver Timo Reina.
lateral-image-right

En förlängning av läroplikten löser inte problemen

Istället för ett tvång som gäller hela ungdomsåldersklassen lönar det sig att rikta åtgärder och tilläggsresurser till unga med utslagningsrisk i ett så tidigt skede som möjligt.
narrow

Ida Sulin blir direktör för svenska och internationella ärenden vid Kommunförbundet

Sulin tillträder posten i slutet av juli.
narrow

För inkluerande kommunikation - Bloggserie om tillgänglighet

Vi har bjudit in personer från olika organisationer att dela med sig av deras tankar och kunskap om tillgänglighet. Målet är att inspirera till att på ett mångsidigt sätt arbeta med tillgänglighet i kommunsektorns tjänster. Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster trädde i kraft 1.4.2019.
lateral-image-left

Hae lisää