Kommunförbundet är kommunsektorns intressebevakare och utvecklingspartner

Kommunerna skapar förutsättningar för kommuninvånarnas välfärd. Kommunförbundet arbetar för att kommunerna ska lyckas med sina uppgifter. 

Hemsida

Reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024

Kommunerna får nya och efterlängtade verktyg för att öka livskraften och främja sysselsättningen när arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna i början av 2025. Kommunförbundet ger stöd och råd i förnyelsen.

lateral-image-left

Kommunförbundets mål för regeringsprogrammet 2023

Kommunen skapar grunden: kommunen är grundenheten för alla som bor i Finland. Kommunen skapar en trygg och fungerande vardag för sina invånare. Kommunen implementerar politiska beslut i en mänsklig skala och tar tag i små och stora utmaningar i det dagliga livet och i samhälleliga omvälvningar

lateral-image-right

Blogg

Evenemang

29.8.

FCG ebjuder en serie med korta utbildningar som ger dig handfasta tips och kunskaper i din projektledarroll. Utbildningarna följer en logisk ordning men är helt fristående. Du kan välja om du vill gå alla delar eller endast några stycken. Tillfällena består av teori och diskussioner där målet är att du som deltagare ska få med dig fem värdefulla nycklar inom varje område.

30.8.

När ett upphandlingsbeslut klandras bör kommunen fatta några viktiga beslut. Är det skäl att göra självrättelse eller invänta dom från marknadsdomstolen? Vilka handlingar kan ges till den klandrande? Hur påverkar ändringssökande slutandet av kontrakt?

Denna utbildningen ger tjänsteinnehavarna en bra grund att föregripa de olika rättsmedel som anbudsgivarna har till sitt förfogande och att koordinera marknadsdomstolsprocessen. Därtill behandlas Konkurrens- och konsumentverkets tillsyn av olagliga direktupphandlingar.

31.8.
7.9.

Att ha grundläggande ekonomiskt kunnande är allt viktigare för kommunala tjänsteinnehavare. För att klara av de uppgifter som budgetansvaret innefattar krävs det kunnande om ekonomi inom den offentliga sektorn. Utbildningen ”Kommunalekonomi för tjänsteinnehavare” erbjuder möjligheten att lära sig de vanligaste budgetprocesserna som tjänsteinnehavarna kan behöva i sitt arbete.

Kommunerna önskar större förtroende och friheter - Det här vill förbundet se i nästa regeringsprogram

Från statlig normstyrning till större kommunalt svängrum. Kommunerna måste garanteras den frihet som hör till kommunal självstyrelse. Kommunförbundet har presenterat sina mål för nästa regeringsprogram.

lateral-image-left

Publikationer

Vår senast uppdaterade information