Ingångssida

Kommunerna önskar större förtroende och friheter – Det här vill förbundet se i nästa regeringsprogram

Från statlig normstyrning till större kommunalt svängrum. Kommunerna måste garanteras den frihet som hör till kommunal självstyrelse. Kommunförbundet har presenterat sina mål för nästa regeringsprogram.

lateral-image-right

Hållbar tvåspråkighet i kommunerna

Hur ska kommunerna beakta tvåspråkigheten i sin verksamhet? Vår nya handbok ger råd till personalen, de förtroendevalda & kommunledningen.

lateral-image-left
centred-liftup

Kriget i Ukraina påverkar de finländska kommunerna

Det utdragna kriget i Ukraina påverkar oss alla. Kommunförbundet har sammanställt information för kommunerna om konsekvenserna och anvisningar för deras verksamheter.

lateral-image-left

Tjänster på svenska

Kommunförbundet betjänar sina medlemmar på finska och svenska. Bekanta dig med vår svenska service!

lateral-image-right

Material från Kommunmarknaden 2022

Nu har vi publicerat materialet från Kommunmarknaden 2022. Välkommen att bekanta dig med presentationer på både svenska och finska.

lateral-image-left

De förtroendevaldas rätt att få ledigt från arbetet

De förtroendevaldas rätt att få ledigt från arbetet
centred-liftup