Paula Kosunen

Paula Kosunen

Planerare, internationella ärenden
Enheten för kundrelationer, kommunikation och internationella ärenden, Internationella teamet
+358 9 771 2276, +358 50 473 3981
Paula.Kosunen@kuntaliitto.fi
Ansvarsområden
  • internationella nätverk (Europarådets kongress för lokala och regionala organ och CEMR)
  • EU-parlamentssamarbete och nationell uppföljning av EU-frågor
  • Kommunförbundets internationella besök