Utgifter och inkomster

På den här sidan finns uppgifter om kommunernas och samkommunernas externa kostnader och intäkter samt kostnader för serviceproduktion.

Uppgifter om kommunernas och samkommunernas externa kostnader och intäkter

 

Kostnaderna för kommunal serviceproduktion

Filerna innehåller kommunernas uppgiftsbaserade nettodriftskostnader enligt kommun, landskap, ekonomisk region och kommunstorlek. De åländska kommunerna ingår inte i filerna. Nettokostnaderna inbegriper också kommunala affärsverk.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe