Utgifter och inkomster

På den här sidan finns uppgifter om kommunernas och samkommunernas externa kostnader och intäkter samt kostnader för serviceproduktion.

Uppgifter om kommunernas och samkommunernas externa kostnader och intäkter

 

Kostnaderna för kommunal serviceproduktion

Filerna innehåller kommunernas uppgiftsbaserade nettodriftskostnader enligt kommun, landskap, ekonomisk region och kommunstorlek. De åländska kommunerna ingår inte i filerna. Nettokostnaderna inbegriper också kommunala affärsverk.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman