Bolag och affärsverk som ägs av kommunerna

Information om kommunernas verksamhet på marknaden, om bolag som ägs av kommunerna och samkommunerna samt om affärsverken.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman