Samhälle och markanvändning

Byggnadstillsyn

De kommunala byggnadstillsynsmyndigheterna sköter behandlingen av tillstånd som gäller byggande och  tillsynen över byggnadsarbetet. Därtill sköter de  tillsynen över den byggda miljön. 

Vi bevakar kommunernas intressen i byggnadstillsynsfrågor och ger råd och vägleder kommunernas byggnadsinspektörer och förtroendevalda. 

Tilläggsuppgifter

tags