Samhälle och markanvändning

Byggnadstillsyn

Rakennustyömaa

De kommunala byggnadstillsynsmyndigheterna sköter behandlingen av tillstånd som gäller byggande och  tillsynen över byggnadsarbetet. Därtill sköter de  tillsynen över den byggda miljön. 

Vi bevakar kommunernas intressen i byggnadstillsynsfrågor och ger råd och vägleder kommunernas byggnadsinspektörer och förtroendevalda. 

Tilläggsuppgifter

tags