Tommi Maasilta

Tommi Maasilta

Miljöchef
Enheten för samhälle och miljö, Markanvändnings- och miljöteamet
+358 9 771 2127, +358 44 558 5405
Tommi.Maasilta@kuntaliitto.fi
Ansvarsområden
  • Uppföljning och utveckling av kommunernas miljöförvaltning
  • Miljöskyddslagstiftning, miljövårdsförvaltning och finansiering av miljövården
  • Miljö-, natur- och vattenskydd
  • Ekologisk hållbarhet