Aktuellt

På denna sida finner du Kommunförbundets pressmeddelanden och nyheter och aktuell information från Kommunförbundskoncernen.

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet.

Regeringen beslutade vid budgetmanglingen att sänka klientavgifterna för småbarnspedagogiken med 70 miljoner euro. Undervisnings- och kulturministeriet lämnade sin preliminära proposition om genomförande av avgiftssänkningen 28.9.2020. Enligt propositionen kommer inkomstgränserna att höjas med 31

Tidsplanen och regionernas och kommunernas särdrag är fortsättningsvis problematiska i lagstiftningen kring social- och hälsovårdsreformen. Trots den omfattande kritiken under remissbehandlingen har inga förändringar föreslagits på denna punkt, påpekar Kommunförbundet. Regeringen har i sin

De 21 självstyrande områdena som bildas i samband med social- och hälsovårdsreformen ska härefter kallas välfärdsområden. Enligt de nya linjedragningarna som regeringen presenterade på tisdagen blir det Egentliga Finlands välfärdsområde som koordinerar samarbetet kring den svenska servicen i de

Saija Haapalehto

Begreppet etisk kanal, rapporteringskanal, anmälningskanal, visselblåsningskanal och responskanal har många namn, men avser de alla samma sak? En del av benämningarna har onekligen en något negativ ton. Användningsändamålet kan också variera mellan olika organisationer. Under den senaste tiden har

Nästan alla attraktioner hade ett uppsving i besökarantalet. Sjöfästningen Svartholm i Lovisa hade nästan 19 500 besökare mellan juni och augusti. Det här är cirka 3 000 besökare fler än i fjol, meddelar Lovisa stad och kallar den gångna sommaren för en rekordsommar för turismen. Trots restriktioner

Träden ska bidra till trivseln och bidra till att minska utsläppen i staden. 100 000 träd ska planteras i Helsingfors för att öka stadens trivsamhet, stadsbornas välmående och för att stävja klimatförändringen och dess konsekvenser. Det beslöt Helsingfors fullmäktige i onsdags. Motionen om

I kommunekonomiprogrammet, bestsellern som utkommer två gånger om året, nu senast 5.10, sammanställs igen bedömningar av det kommunalekonomiska läget, effekterna av statens åtgärder och utvecklingsprognosen. Även om utsikterna för den kommunala ekonomin mitt under coronakrisen både i år och också