Ansökningstiden till utbytesprogrammet HOPE 2020 pågår

Våra centralsjukhus och stora hälsocentraler har aktivt deltagit i programmet HOPE för expertutbyte inom den europeiska hälso- och sjukvårdsadministrationen. Programmet är avsett för anställda som har haft ledningsuppgifter i minst tre år eller på något annat sätt ansvarat för utvecklingen av verksamheten och servicen i en organisation inom hälso- och sjukvården.

Målet med expertutbytesprogrammet HOPE är att introducera deltagaren i värdlandets hälso- och sjukvård i allmänhet och särskilt i frågor som årets tema väcker. Temat år 2020 är “Using Evidence in Healthcare Management” (Evidensbaserad ledning inom hälso- och sjukvården). Listan över deltagarländerna finns på utbytesprogrammets webbsida (se nedan). Tiden för ansökan till utbytesprogrammet år 2020 löper ut 31.10.2019, då ansökningarna måste vara framme. Utbytet pågår en månad. Programmet börjar 11.5.2020 och avslutas med ett seminarium 5–7.6.2020 i Bryssel.

Finns det någon i din organisation som är intresserad av utbyte?

Den drygt fyra veckor långa studieperioden i värdlandet bygger på ett individuellt skräddarsytt program för anställda inom hälso- och sjukvårdsadministrationen. Under sin vistelse förbereder varje deltagare tillsammans med de andra programdeltagarna i värdlandet ett arbete som rör årets tema. Gruppen presenterar sitt arbete vid det avslutande seminariet som är en del av utbytesprogrammet.

Deltagarkostnaderna fördelar sig på arbetsgivaren (deltagarens lön, resekostnaderna), den mottagande organisationen (logi, eventuellt även måltider) och deltagaren (normala dagliga levnadskostnader). Den sökande kan framföra önskemål om tre länder för utbytet men den slutliga placeringen avgörs först vid koordinatorsmötet där de som får resa väljs. Från Finland åker årligen 4–13 experter på HOPE-utbyte. Ansökan består av två delar, den egentliga ansökan (Form P1) och arbetsgivarens förbindelse om att bevilja sökanden den ledighet som behövs vid ett eventuellt utbyte (Form P2). Ansökningar som är ofullständigt ifyllda eller som saknar underskrift kan inte behandlas.

Kan din organisation ta emot en utländsk expert?

Utbytesprogrammet HOPE behöver även finländska värdorganisationer för experter från andra länder. Flera finländska sjukvårdsdistrikt och hälsocentraler har varit värdar och i bästa fall har kontakten med besökarna fortsatt aktivt flera år efter utbytesperioden.

Till värdorganisationens roll hör att utarbeta ett individuellt utbytesprogram som presenterar Finlands hälso- och sjukvårdssystem för gästen. Värdorganisationen erbjuder också en bostad för utbytesperioden och deltar i de kostnader som genomförandet av programmet i Finland föranleder (bl.a. resor och logi för delrapporteringen i Finland, lokala evenemang för deltagarna i utbytesprogrammet osv.).

Årligen söker sig ett tjugotal utländska experter till Finland. För nästan alla av dem har en värdorganisation ordnats. För att deras vistelse ska bli lyckad är det viktigt att värdorganisationen kan ta emot minst två personer – detta underlättar både utlänningarnas anpassning och värdorganisationens ansvar.

Anvisningar och ansökningsblanketter för personutbyte och för värdskap finns på engelska på HOPE:s webbplats. I Finland koordineras expertutbytet av Finlands Kommunförbund. 

Ansökningarna ska sändas elektroniskt och i pappersversion

Den som ansöker till expertutbytesprogrammet ska skicka ansökningsdokumenten (en undertecknad ansökan och arbetsgivarens undertecknade förbindelse) senast 31.10.2019 som e-postbilagor på adressen hannele.hakkinen@kommunforbundet.fi 

Hannele Häkkinen
Finlands Kommunförbund
Andra linjen 14
00530 Helsingfors

Värdorganisationen skickar den ifyllda ansökningsblanketten som e-postbilaga före 31.10.2019 till hannele.hakkinen@kommunforbundet.fi.

Nationell koordinator inom HOPE-programmet i Finland är sakkunniga Hannele Häkkinen. Hon ger vid behov närmare upplysningar både om hur man ansöker om en utbytesperiod och vad som förutsätts av en värdorganisation.

Mer på webben

Exchange Programme 2020

tags
Hannele Häkkinen

Förnamn
Hannele
Efternamn
Häkkinen
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2307
Mobiltelefon
+358 50 375 2164
Ansvarsområden
  • EU-frågor inom social- och hälsovården
  • gränsöverskridande hälso- och sjukvård
  • samarbete kring olycksfall
  • företagshälsovård
  • HOPE-expertutbyte
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Social- och hälsovård
Team
Sosiaali- ja terveyspalvelut-tiimi