Kommunerna, bolagen och marknaden

Konkurrensrättsligt skadestånd

Lagen om konkurrensrättsligt skadestånd (1077/2016) tillämpas på ersättande av skador som orsakats av överträdelse av EU:s konkurrensregler och brott mot förbud i den nationella konkurrenslagen vid finska domstolar. 

Kunder som betalat överpris till följd av karteller eller missbruk av dominerande ställning kan få ersättning effektivare än tidigare. Lagen, som trädde i kraft i december 2016, uppmuntrar till uppgörelse i godo i tvistemål som gäller skadeståndsansvar.

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Mindre byråkrati, mer fungerande tjänster

Men vilka normer kunde avvecklas? Samla in onödiga normer nu i november och december 2023! Kommunförbundet manar alla städer och kommuner  till insamling av normer som kunde avvecklas. Läs mera.

Förändringar i kommunernas anvisningar för sökande av ändring

I kommunernas besvärsanvisningar ska två förändringar som skett sommaren 2023 beaktas.

Bekanta dig med rådgivning.