Kommunerna, bolagen och marknaden

Konkurrensrättsligt skadestånd

Lagen om konkurrensrättsligt skadestånd (1077/2016) tillämpas på ersättande av skador som orsakats av överträdelse av EU:s konkurrensregler och brott mot förbud i den nationella konkurrenslagen vid finska domstolar. 

Kunder som betalat överpris till följd av karteller eller missbruk av dominerande ställning kan få ersättning effektivare än tidigare. Lagen, som trädde i kraft i december 2016, uppmuntrar till uppgörelse i godo i tvistemål som gäller skadeståndsansvar.

Läs mer om dessa teman

Förändringar i kommunernas anvisningar för sökande av ändring

I kommunernas besvärsanvisningar ska två förändringar som skett sommaren 2023 beaktas.

Bekanta dig med rådgivning.