Kommunerna, bolagen och marknaden

Konkurrensrättsligt skadestånd

Lagen om konkurrensrättsligt skadestånd (1077/2016) tillämpas på ersättande av skador som orsakats av överträdelse av EU:s konkurrensregler och brott mot förbud i den nationella konkurrenslagen vid finska domstolar. 

Kunder som betalat överpris till följd av karteller eller missbruk av dominerande ställning kan få ersättning effektivare än tidigare. Lagen, som trädde i kraft i december 2016, uppmuntrar till uppgörelse i godo i tvistemål som gäller skadeståndsansvar.

tags
Servicepost
Ansvarsområden

 
Frågor som gäller bland annat avtal, skadestånd, företagsjuridik, arrende och fastighetsköp.
 
Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.