Kommunerna, bolagen och marknaden

Konkurrensrättsligt skadestånd

Lagen om konkurrensrättsligt skadestånd (1077/2016) tillämpas på ersättande av skador som orsakats av överträdelse av EU:s konkurrensregler och brott mot förbud i den nationella konkurrenslagen vid finska domstolar. 

Kunder som betalat överpris till följd av karteller eller missbruk av dominerande ställning kan få ersättning effektivare än tidigare. Lagen, som trädde i kraft i december 2016, uppmuntrar till uppgörelse i godo i tvistemål som gäller skadeståndsansvar.

tags
Servicepost

Förnamn
E-postservice
Efternamn
civilrättsjuristerna

Kontaktinformation
Ansvarsområden

 
Frågor som gäller bland annat avtal, skadestånd, företagsjuridik, arrende och fastighetsköp.
 
Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska frågor
Pirkka-Petri Lebedeff

Förnamn
Pirkka-Petri
Efternamn
Lebedeff
ledande jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2773
Mobiltelefon
+358 500 482 016
Ansvarsområden
  • kommunkoncernen och dess styrning
  • kommunerna och marknaden
  • konkurrensneutralitet
  • bolagsrätt
  • avtalsrätt
  • skadestånds- och försäkringsrätt
  • konkursrätt
  • handledning och rådgivning som gäller rättegångar
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska enheten
Team
Juridiska frågor
Juridiska enhetens civilrättsjurister; Kommunförbundets jurister