Kommunspecifik skatteprognosfil

Kuntakohtainen verotulojen ennustekehikko

Kommunförbundet gör i samarbete med Finansministeriet och Skatteförvaltningen en landsomfattande prognos för kommunernas skatteintäkter. Skatteprognosen uppdateras 3–5 gånger per år och finns tillgänglig för alla som excel-fil på den här webbsidan.

Skatteprognosfilen innehåller sammanlagt 6 tabeller:  

  • A.1.1 -tabellen innehåller hela landets förvärvsinkomster för kommunalbeskattningen och dess avdrag.
  • A.1.2 - tabellen innehåller avdragen från hela landets kommunalbeskattning, skatten som skall betalas samt bl.a. den beskattningsbara inkomsten per invånare.
  • A.2 - tabellen innehåller förskottens totala belopp i hela landet samt redovisningarna till kommunerna för de olika budgetåren.
  • B.1&2. - tabellen innehåller samfundsskatten som skall betalas totalt samt kommunernas andel som räknas genom att multiplicera totala andelen med kommungruppens andel. I tabellen finns även samfundsskattens redovisning för de olika redovisningsåren.
  • C.1&2 - tabellen innehåller fastighetsskattens beskattningsvärden och skattesatser för de olika skatteåren samt fastighetsskattens redovisningar för de olika redovisningsåren.
  • S.1. - tabellen innehåller en sammandrag av kommunernas totala skatteinkoster dvs uppgifterna från de föregående A.1.1, A.1.2, B.1&2 samt C.1&2 -tabellerna. Tabellen innehåller dessutom Konsumentprisindexen samt prisindexen för basservice (2005=1).

För kommunalskattens del baserar sig skatteprognosfilen på Skatteförvaltningens skattestatistik för respektive år. Dessutom har man använt sig av Skatteförvaltningens periodiska redovisningar och skatteårsspecifik information om skatteinkomsterna.

Samfundsskattens uppgifter baserar sig likaså på Skatteförvaltningens skattestatistik och de periodiska skatteredovisningarna.

För fastighetsskattens del har man stött sig på Skatteförvaltningens uppgifter om fastighetsbeskattningen.

För åren 2020–2025 baserar sig uppgifterna på de allmänna insikterna gällande det ekonomiska läget och därmed på mera osäkra uppskattningar. Det är viktigt att notera att prognoserna baserar sig på samtliga kommuners genomsnittliga utveckling. Den enskilda kommunen bör uppskatta skatteinkomsterna från sitt egna utgångsläge.

Kommunerna kan beställa en kommunspecifik excel-fil  som hjälpmedel för skatteprognoser för den egna kommunen. I den kommunspecifika skatteprognosfilen, som gjorts på basis av den landsomfattande prognosen, kan kommunernas ekonomiledning mata in lokala beräkningar för inkomstutvecklingen. Den kommunspecifika skatteprognosfilen kan beställas av sakkunnig Benjamin Strandberg.

Priset på den kommunvisa skatteprognosfilen är 300 € + moms/år.

Läs mer här.

Bilagor:

Uppdatering 26.4.2024

Prognosfil för kommunernas skatteinkomster, uppdaterad 26.4.2024

Excel-fil, .xlsx-version

Uppgifter om antaganden som beaktats i prognosfilen, 26.4.2024

PDF-fil

Uppdatering 1.2.2024

Prognosfil för kommunernas skatteinkomster, uppdaterad 1.2.2024

Excel-fil, .xlsx-version

Uppgifter om antaganden som beaktats i prognosfilen, 1.2.2024

PDF-fil

Uppdatering 9.10.2023

Prognosfil för kommunernas skatteinkomster, uppdaterad 9.10.2023

Excel-fil, .xlsx-version

Uppgifter om antaganden som beaktats i skatteprognosfilen, uppdaterad 9.10.2023

PDF-fil

Uppdatering 22.8.2023

Prognosfil för kommunernas skatteintäkter, uppdaterad 22.8.2023

Excel-fil, .xlsx-version

Uppgifter om antaganden som beaktats i skatteprognosfilen, 22.8.2023

PDF-fil

Uppdatering 13.4.2023

Prognosfil för kommunernas skatteintäkter, uppdaterad 13.4.2023

Excel-fil, .xlsx -version

Uppgifter om antaganden som beaktats i skatteprognosfilen, 13.4.2023

PDF-fil

Uppdatering 27.2.2023

Prognosfil för kommunernas skatteintäkter, uppdaterad 27.2.2023

Excel -fil, .xlsx -version

Uppgifter om antagen som beaktats i skatteprognosfilen 27.2.2023

PDF-fil

Uppdatering 26.9.2022

Kommunalskattens skattegrund, uppdaterad 26.9.2022
Excel -fil, .xlsx -version

Kommunförbundets skatteprognosfil har uppdaterats, uppdaterad 26.9.2022
PDF

Uppdatering 18.8.2022

Kommunalskattens skattegrund, uppdaterad 18.8.2022
Excel -fil, .xlsx -version

Kommunförbundets skatteprognosfil har uppdaterats, uppdaterad 18.8.2022
PDF

Uppdatering 14.4.2022

Kommunalskattens skattegrund
Uppdaterad 14.4.2022

Kommunförbundets skatteprognosfil har uppdaterats
Uppdaterad 14.4.2022

Uppdatering 7.1.2021

Prognosfil för kommunernas skatteintäkter, uppdaterad 7.1.2021

Uppgifter om antagen som beaktats i skatteprognosfilen, uppdaterad 7.1.2021

Uppdatering 27.9.2021

Prognosfil för kommunernas skatteintäkter, uppdaterad 27.9.2021
Excel -fil, .xlsx -version

Uppgifter om antagen som beaktats i skatteprognosfilen 27.9.2021
PDF-fil

Uppdatering 27.8.2021

Prognosfil för kommunernas skatteintäkter, uppdaterad 27.8.2021
Excel -fil, .xlsx -version

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe