Kommunspecifik skatteprognosfil

Kuntakohtainen verotulojen ennustekehikko

Kommunförbundet gör i samarbete med finansministeriet och skatteförvaltningen en landsomfattande prognos för kommunernas skatteintäkter. Skatteprognosen uppdateras 3–5 gånger per år och finns tillgänglig för alla som excel-fil på den här webbsidan.

Kommunerna kan beställa en kommunspecifik excel-fil  som hjälpmedel för skatteprognoser för den egna kommunen. I den kommunspecifika skatteprognosfilen, som gjorts på basis av den landsomfattande prognosen, kan kommunernas ekonomiledning mata in lokala beräkningar för inkomstutvecklingen. Den kommunspecifika skatteprognosfilen kan beställas av sakkunnig Benjamin Strandberg.

Priset på den kommunvisa skatteprognosfilen är 180 € + moms/år.

Läs mer här.

tags