Svensk- och tvåspråkiga nätverk

Kommunsektorns översättarnätverk

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Om du vill ansluta dig till nätverket, kontakta Linn Wilhelmsson!

tags