Kommunförbundets avtalsrekommendation

I kommunerna behövs det klara avtalsprocesser och personer som ansvarar för avtalen. Organiseringsansvaret enligt kommunallagen inbegriper en skyldighet att övervaka avtal som ingåtts. Om övervakningen försummas innebär det att organiseringsansvaret inte uppfyllts. Kommunstyrelsen och kommundirektören ansvarar för den operativa organiseringen av avtalshanteringen.

Kommunförbundet har utarbetat en rekommendation om avtalsstyrning och avtalshantering för sina medlemmar. Den senaste uppdaterade versionen är från maj 2017.

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information