Servicepost

E-postservice demokrati och delaktighet

demokrati@kommunforbundet.fi
Ansvarsområden

 
Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.