Kunta.fi - Bakgrund

Hur började det och vad sker i framtiden?

Upptakten till samarbetet kom när Åbo stad öppnade källkoden till sin webbtjänst turku.fi i början av 2017. Källkoden för den webbtjänst Åbo lanserat baserar sig på plattformen Drupal, som likaså har en öppen källkod. Åbos initiativ väckte genast intresse och skapade samtidigt ett behov av att kunna hantera den öppna utvecklingen. Kommunförbundet upplevdes som en neutral part för koordineringen av denna hantering, exempelvis versionshanteringen.

I startskedet under år 2017 samlades kommunernas förväntningar och önskemål in för inledande av ett samarbete, och en målbild utformades för vad Kunta.fi-samarbetet innebär i praktiken.

Konceptet Kunta.fi förs nu vidare under 2018–2019 som en del av projektet Digitaliseringen av framtidens kommun, vars planering inleddes hösten 2017. Inom detta arbete bygger man upp en verksamhetsmodell där frågor om hanteringen av kommunernas gemensamma produkt avgörs, såsom hur källkoden ska hanteras, utvecklas och förbättras samt hur de kostnader som uppstår vid utvecklandet ska fördelas. 

Målsättningen är nu att skapa en Kunta.fi-verksamhetsmodell som både funktionellt och ekonomiskt gagnar de kommuner som utnyttjar modellen och vars koordinering står på ekonomiskt hållfast grund. Det är fråga om en för Kommunförbundet ny verksamhetsmodell, så utvecklingsidéer och respons på verksamheten samlas hela tiden in.