Kommunerna får beredskapsutbildning om dagligvaruförsörjning

Våren 2018 ordnar föreningen för Dagligvaruförsörjning tillsammans med Räddningsinstitutet avgiftsfria beredskapskurser i dagligvaruförsörjning för kommunerna. Kommunförbundets och Försörjningsberedskapscentralens gemensamma projekt KUJA2 (kommunernas och landskapens kontinuitetshanteringsprojekt) stöder utbildningen, eftersom kontinuitetshanteringen inom dagligvaruförsörjningen är en viktig del av kommunens övergripande beredskap. Den riksomfattande kursen är avsedd för personer som ansvarar för kommunens måltidstjänster, som har en ledande ställning eller chefsställning i kommunens storkök eller som arbetar i motsvarande uppgifter i storkök där kommunen köper tjänster.

På kursen går deltagarna igenom Försörjningsberedskapscentralens beredskapshandbok 2017 om kommunernas dagligvaruförsörjning och tillämpningen av handboken i kommunernas måltidstjänster. Länk till den svenska versionen av handboken:
https://www.huoltovarmuuskeskus.fi/dagligvaruforsorjningens-guide-kan-nu-aven-fas-pa-svenska/

Kursen syftar till att fördjupa deltagarnas förståelse för beredskapens principer och att stödja kommunerna när de utvecklar kontinuitetshanteringen inom måltidstjänsterna. Föreläsare på kurserna är förutom utbildare från Räddningsinstitutet också representanter för räddningsverken, regionförvaltningsverkets olika områden, lokala Food Service-partihandelsföretag samt Försörjningsberedskapsorganisationen.

Kurserna ordnas enligt samma program på olika håll i Finland. Det ordas sammanlagt sex kurser och de börjar i februari. Anmälan till kurserna öppnas senare på Räddningsinstitutets webbplats.

Närmare upplysningar

Tags