Social- och hälsovårdssektorns ADB-dagar samlade branschens sakkunniga i Helsingfors

Atk-päivät 2017 näyttelytila

Social- och hälsovårdssektorns ADB-dagar arrangerades i Finlandiahuset 23–24.5 2017. Över 1700 sakkunniga inom social- och hälsovården var på plats för att diskutera lokala och internationella lösningar inom ADB och för att staka ut riktningen i den nya förvaltningsmodellen. Som av namnet framgår är integrationen inom social- och hälsovården en av de centrala målsättningarna som man vill stödja och gynna genom lagstiftning, nya rutiner och gemensamma datasystem.

Programmet bestod av två huvudsessioner och 12 parallella sessioner med sammantaget 80 intressanta och aktuella föredrag som du kan läsa (på finska) här.

Utöver social- och hälsovårdsintegrationen behandlades kunskapsledning, ökning av medborgarnas roll och utveckling av nya verksamhetsmodeller. I den avslutande sessionen bidrog ledande företag inom branschen med visioner om hur man skapar hälso- och sjukvård med modern informationsteknik.  ADB-dagarna har blivit en årlig möjlighet till nätverkande för branschfolk.

Under ADB-dagarna pågår också en utställning sammanställd av 90 företag, vilket ger deltagarna en chans att bekanta sig med de senaste tillämpningarna av informationsteknik inom social- och hälsovården. Du kan se materialet på utställarnas presentationssida: www.atkpaivat.fi

Kommunförbundet arrangerade evenemanget i samarbete med FCG Utbildning. Programmet planerades av sakkunniga från HNS och Helsingfors stad. Nästa gång ordnas ADB-dagarna i Jyväskylä Paviljonki 22–23.5 2018 och programmet planeras tillsammans med sakkunniga från Mellersta Finlands och Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt och från Jyväskylä och  Uleåborgs stad.

Vi ses igen i Jyväskylä!

Etiketter
Kauko Hartikainen

Kauko Hartikainen

Specialsakkunnig, klientrapportdefinitioner
Enheten för social- och hälsovård
+358 9 771 2647, +358 50 430 9782
Ansvarsområden
  • datasystem
  • elektroniska hälso- och patientjournaler
  • dataskydd
  • klassificeringar