Städer vill gynna återvunnet material i infrastrukturprojekt

De största städerna i Finland satsar allt mer på bättre materialeffektivitet i byggandet av infrastruktur. Vid försöksobjekt används olika slags återvunnet material och nya samarbetsformer utvecklas för organiseringen av materialåtervinningen. Ledningsgruppen för 21 städers och Finlands Kommunförbunds gemensamma forum KEHTO för utveckling av tekniska sektorn beslutade vid sitt sammanträde i Kotka den 9 juni ingå ett åtagande för hållbar utveckling som gäller bedömning av användningen av återvunnet material i infrastrukturprojekt.

De städer som hör till forumet förbinder sig att i omfattande infrastrukturprojekt varje år bedöma möjligheterna att använda återvunnet material i stället för naturmaterial. Städernas storlek varierar och projektens omfattning likaså. I stora projekt är det möjligt att bedöma endast en begränsad del av projektet, inte hela projektet.

Bedömningen av de första projekten inleds senast år 2018. Utvecklingsforumet rapporterar om bedömningarna varje år i mars–april i enlighet med praxis för åtagandet för hållbar utveckling. Det sker första gången våren 2019. Bedömningen kan till exempel ta fasta på huruvida ett projekt genomförs med en så liten materialmängd som möjligt, om mark- och stensubstans från själva byggplatsen utgör en del av hela materialmängden samt om återvunnet material utgör en del av den totala materialförbrukningen.

  • Avsikten är att åtagandet ska vara ett exempel för alla kommuner att minska miljökonsekvenserna vid byggandet av infrastruktur och främja cirkulär ekonomi. Kommunerna uppmuntras att systematiskt arbeta för materialeffektivitet i byggandet av infrastruktur, framhåller KEHTO-ordföranden Petri Vainio, investeringschef vid Esbo stad.

Många större städer har redan länge tagit initiativ och utrett möjligheterna att använda återvunnet material. Också flera försöksprojekt, bland annat gatuavsnitt och idrottsanläggningar har byggts med återvunnet material, och flera projekt är under planering. Åtagandet sporrar kommunerna till försök med återvunnet material.

  • I projekt behöver alternativa koncept alltid granskas med tanke på deras tekniska tillförlitlighet, miljökonsekvenser och livscykelkostnader, påpekar Vainio.

  •  

    Kommunförbundet har sitt eget åtagande för hållbar utveckling som till en del innebär att uppmuntra och stödja kommunerna att ingå egna åtaganden för hållbar utveckling. Kommunförbundet deltar också i programmet UUMA2 som främjar användning av återvunnet material i markbyggnad inom den privata och den offentliga sektorn, framhåller Hanna Kemppainen, sakkunnig i samhällsteknik vid Kommunförbundet.

Läs mer om Åtagandet för hållbar utveckling som forumet KEHTO ingått: https://sitoumus2050.fi/commitment/uusiomateriaalien-kaeyttoemahdollisuuksien-arviointi-kuntien-infrarakentamiskohteissa

Forumet KEHTO bildades 2012 som resultatet av ett treårigt forsknings- och utvecklingsprojekt finansierat av TEKES. I dag är det en utvecklingssammanslutning bestående av representanter för tekniska sektorn i 21 städer och av Kommunförbundet. Under fem år har forumet i form av nätverk genomfört över tio forsknings- och utvecklingsprojekt av olika storlek i syfte att förbättra kvaliteten och produktiviteten inom kommunernas tekniska tjänster. Städerna inom KEHTO är Björneborg, Esbo, Helsingfors, Joensuu, Jyväskylä, Kotka, Kouvola, Kuopio, Lahtis, Raumo, Rovaniemi, S:t Michel, Salo, Seinäjoki, Tammerfors, Tavastehus, Uleåborg, Vanda, Vasa, Villmanstrand och Åbo.

Läs mer:

Närmare upplysningar:

Etiketter
Hanna Kemppainen

Hanna Kemppainen

Specialsakkunning i samhällsteknik
Enheten för samhälle och miljö, Tekniikka ja turvallisuustiimi TT
+358 9 771 2377, +358 50 336 5084
Ansvarsområden
  • gatuunderhåll
  • byggherreverksamhet inom infrastrukturen
  • samordning inom forumet Kehto